Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Radiograf Rådets CPD-modelUdskriv

Continuous Professional Development (CPD) for Radiografer

Hvordan sikrer vi, at professionen får mulighed for udvikling og vedligeholdelse af de radiograffaglige kompetencer, som efterspørges af samfundet nu og i fremtiden?

Én mulighed kunne være systematisk kompetenceudvikling ved hjælp af Continuous Professional Development (CPD) som Metode til professionsudvikling.

 

I Europa er radiografi en bachelorbaseret profession, i langt de fleste lande, men uanset ad hvilken vej man som radiograf er indtrådt i professionen, så er det essentielt at alle radiografer anerkender, at de kvalifikationer der var adgangsgivende udelukkende er et fundament for deres professionelle virke, men samtidig de nødvendige redskaber til at starte en kontinuerlig professionel udvikling og læreproces.  

For at sikre, at den radiografiske arbejdsstyrke til enhver tid er kompetent til at mestre den teknologiske udvikling og sundhedssektorens forandring, kræver det, at alle radiografer forpligter sig til en kontinuerlig professionel udvikling (CPD). 

CPD model for Radiografer

Gennem Radiograf Rådets kompetencemodel synliggøres, hvordan radiografer fastholder og udvikler et højt fagligt kompetenceniveau. Modellen skal give inspiration til, hvordan udvikling fra kompetencetrin 1 til kompetencetrin 4 kan understøttes.

 

Definition af kompetencetrin indenfor radiografens kernekompetencer

Vejen fra novice til ekspert foregår typisk i flere tempi og niveauer. Vi arbejder derfor med fire kompetencetrin, som beskriver et typisk karriereforløb indenfor professionen:

Kompetencemodel

Kompetencetrin 1

På dette kompetenceniveau vil det typisk være den nyansatte radiograf der evt. også er nyuddannet, eller er ny i forhold til et arbejds- eller specialområde. På dette niveau vil der være en del viden og færdigheder, der skal tilegnes. Der skal bruges tid til at tilegne sig praktiske færdigheder og få opbygget erfaring indenfor området. Efterhånden vil radiografen opnå bredere og mere nuancerede færdigheder og erfaringer. Hvor længe man befinder sig på dette niveau afhænger af faglige udfordringer, egen indsats, udbytte af tidligere erfaringer og udviklingsmuligheder. Radiografen opsøger ny viden og arbejder efter ’best practice’.

Kompetencetrin 2

På dette kompetenceniveau vil det typisk være den meget rutinerede og kompetente radiograf, der har opnået brede og nuancerede færdigheder, erfaringer og dømmekraft indenfor eget arbejds– eller specialeområde. Man vil på dette niveau være i stand til at håndtere mere komplekse situationer med stort overblik, hvor tidligere erfaringer kan bruges i løsning heraf. Radiografen arbejder evidensbaseret[1].  Målet er, at alle som minimum når dette niveau indenfor alle radiografens kernekompetencer.

Kompetencetrin 3

På dette kompetenceniveau er radiografen en faglig ressourceperson, der gennem videreuddannelse, projektarbejde, kvalitetsudvikling o.a. har opnået særlige kompetencer indenfor et fagligt speciale i radiografien. Radiografen løser opgaver, der er sammensatte, komplekse og udvikler radiografien med en analyserende og kritisk vurderende tilgang til eget arbejde. Radiografen opsøger og udvikler ny viden samt dokumenterer og evidensbaserer radiografien.

Kompetencetrin 4

På dette kompetenceniveau er radiografen faglig specialist, der gennem videreuddannelse i form af projektledelse, publiceringer, forskeruddannelser mm. har opnået særlige kompetencer til og ansvar for at initiere og lede innovations – og udviklingsprocesser. Radiografen forsker og formidler ny radiografisk viden og har ansvar for supervision og undervisning.

 

 

Sidst opdateret d. 30.10.17

Til top