Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Overenskomst 2018Udskriv

Strejke og lockout

Fagforeningerne har varslet strejke og arbejdsgiverne har svaret igen med at varsle lockout.

Herunder finder du links til at læse mere...

Konfliktgrundlag

Hvad enten vi er privatansatte eller offentligt ansatte, skaber vi værdi til hele det danske samfund. Derfor mener Radiograf Rådet, at der skal været en parallel lønudvikling mellem privat og offentligt ansatte i Danmark.

”Vi har været samfundsansvarlige og tilbageholdende og lavet kriseforlig ved overenskomsterne i 2011, 2013 og 2015 – netop fordi Danmark havde problemer efter finanskrisen. Men nu går det godt i Danmark – krisen er ovre.

Derfor insisterer vi på, at den parallelle lønudvikling ikke sættes til side nu.

Derfor er alle faglige organisationer for Danmarks offentligt ansatte parate til at gå i konflikt for at sikre det afgørende kernepunkt ved denne overenskomst: En fremgang i reallønnen, der er parallel med lønudviklingen i den private sektor.

Vi kræver ingen lønfest, men vi mener, tiden er inde til at sikre et fremskridt i reallønnen for alle danske lønmodtagere.”

Formand for Radiograf Råde, Charlotte Graungaard Falkvard.

 

 

Sammenbrud ved de regionale forhandlinger

Forhandlingerne om nye overenskomster for ansatte i regionerne brød sammen tirsdag eftermiddag

Efter sammenbrud i forhandlingerne på både statens og kommunernes område, gik forhandlingsparterne på det regionale område fra hinanden tirsdag eftermiddag uden en aftale.

”Vi møder desværre den samme mur i Danske Regioner, som vi har gjort i Finansministeriet og hos KL. Arbejdsgiverne har koordineret tæt, og er enige om ikke at ville forhandle de afgørende emner. Derfor kunne vi hurtigt se, at vi ikke kom videre,” siger Grete Christensen, der er formand for Sundhedskartellet og forhandlingsleder i Forhandlingsfællesskabet på det regionale område.

Et af de afgørende emner i forhandlingerne er spørgsmålet om størrelsen på lønstigninger til offentligt ansatte. Her mener fagforeningerne, at offentligt ansatte også skal have del i den vækst og velstand, der er i samfundet.

”De offentligt ansatte har i 2011, 2013 og 2015 fået meget små lønstigninger, fordi der har været krise i Danmark. Men den krise er ovre nu, og derfor er der selvfølgelig plads til rimelige lønstigninger – også til offentligt ansatte. Men derudover oplever vi også en manglende vilje til at tage fat på de grundlæggende spørgsmål om blandt andet undervisernes arbejdstid, den betalte spisepause og udfordringen med at skabe ligeløn for de kvindedominerede faggrupper,” siger Grete Christensen.

Et sammenbrud i forhandlingerne er ikke lig med en konflikt, men den er dog kommet et skridt nærmere. Hvis ikke forhandlingerne genoptages, vil næste skridt være at varsle konflikt, der tidligst kan træde i kraft 1. april. Det er muligt for parterne at genoptage forhandlingerne inden da, ligesom Forligsinstitutionen kan gå ind og agere mægler mellem parterne.

Se Formand for Radiograf Rådet, Charlotte Graungaard Falkvards kommentar til sammenbruddet:

Kærer radiografer

Så skete det!

Forhandlingerne imellem Forhandlingsfællesskabet og Danske Regioner er brudt sammen.

Som vi nu har hørt til hudløshed, så er der flere ”knaster” hvor af lønnen er en af de største.  

Og lad mig sige med det samme…. det er IKKE fordi vi ønsker en konflikt! … men vi vil heller ikke have endnu et kriseforlig..."

www.facebook.com/RadiografRaadet/

 

 

Sammenbrud i overenskomstforhandlinger

Nyhedsbrev Fredag den 23. februar

Overenskomsten 2018 har været lige så vanskelig, som forhandlerne for de statsansatte forudså. Trods en lang optakt med invitation til dialog og forhandling, står arbejdsgiverne stadig langt fra sine 180.000 ansatte. Dermed er Danmark rykket tættere på konflikt.

Læs nyhedsbrevet her

Overenskomstforhandlinger 2018

I løbet af 2018 forhandles overenskomsten på det regionale område.

I Radiograf Rådet forhandler vi vores overenskomst i fællesskab med Dansk Sygepleje Råd.

Radiograf Rådet er ligesom DSR en del af Sundhedskartellet, der igen er en del af Forhandlingsfællesskabet. Det er i sidste ende Forhandlingsfællesskabet der forhandler de overordnede dele af overenskomsten med Danske Regioner.

Dele af forhandlingerne forestås dog af Sundhedskartellet og de enkelte organisationer.

Tidslinje for OK18, første kvartal 2018

 • 12. december: Kravudveksling med KL og RLTN
 • 14. december: Præcisering af generelle krav mm.
 • 4. januar: Konference om de kommende OK-forhandlinger for medlemmer i Sundhedskartellets Hovedbestyrelser.
 • 8. januar: Radiograf Rådet tillidsrepræsentanter mødes og informeres om det videre OK18 forløb
 • 9. januar: Tekniske forhandlinger med Danske Regioner
 • 12. januar: 1. Politiske forhandling med Danske regioner
 • 19. januar: Tekniske forhandlinger med Danske Regioner
 • 30. januar: Tekniske forhandlinger med Danske Regioner
 • 2. februar: 2. Politiske forhandling med Danske regioner
 • 8. februar: Tekniske forhandlinger med Danske Regioner
 • 6. februar: Tekniske forhandlinger med Danske Regioner
 • 20. februar: 3. Politiske forhandling med Danske regioner
 • Ultimo februar: Afslutning af alle forhandlingerne
 • Ultimo marts: Urafstemning, hvis alt går efter tidsplanen. 

Sidst opdateret d. 17.04.18

Til top

Navigation

Krav om login

I tråd med hovedbestyrelsens beslutning omkring anvendelsen af login vil dele af OK18 materialet være gemt bag et login.

Det kan du læse mere om her.

 

Radiograf Rådets Konflikt ABC

I Radiograf Rådets Konflikt ABC kan du finde svar på mange spørgsmål om, hvilke konsekvenser det kan få for dig bl.a. i forhold til reglerne omkring sygdom, ferie og barsel under en konflikt.

Konflikt ABC, OK18 - region. (ny version a 17. april)

Formandsvideoer

Du kan finde formandens videoer på Radiograf Rådets facebookside. Følg os der for at at bliv notificeret så snart en video er lagt op.

Hvis du har spørgsmål...

Så læs mere her

 

 

Du kan læse mere om den gældende overenskomst her.