Aktuelt

I Radiograf Rådet arbejder vi både med velkendte og nye fokusområder.

Her kan du få et overblik over de politiske og faglige fokusområder,der er der er vigtige, aktuelt og i vores fokus netop nu.

Partial volume correctionStandardised uptake valuesDelayed-time-pointBreast cancerFDG-PET/CT2018CTUndersøgelser og metoder

Quantification of FDG-PET CT with delayed imaging…

Several studies have shown the advantage of delayed-time-point imaging with 18F-FDG-PET/CT to distinguish malignant from benign uptake. This may be relevant in cancer diseases with low metabolism,…
Læs mere
22. juni 2018
Job & Løn2018

Do's and don'ts - ferie under sygdom …

Radiograf Rådets konsulenter får ofte spørgsmål fra ledere og basisradiografer om, hvad en sygemeldt ansat må og ikke må under sygdom. Vi vil her redegøre for reglerne på området og samtidig appellere…
Læs mere
22. marts 2018
DIXONQISS2018MRUndersøgelser og metoder

Nye muligheder for MR angiografi …

Vi har på Kolding Sygehus en meget stor Karkirurgisk afdeling med speciale i underekstremiteter, og det var derfor oplagt, at vi begyndte, at lave MR angiografier på underekstremiteterne, da vi fik…
Læs mere
20. februar 2018
2017CTUndersøgelser og metoder

Lavdosis CT - en alternativ undersøgelsesmetode…

Formålet med dette studie var at udrede, om Lavdosis Computer Tomografi (LDCT) kan benyttes som et alternativ til konventionel røntgen ved billeddiagnostisk undersøgelse af patienter med myelomatose.
Læs mere
21. december 2017
2017Humanisme og undervisning

Jeg gider sgu ikke scanne i 40 år! …

Radiografi er for radiografer – og hvad så! – eller mere? Mangler radiografien og radiograferne udviklingsmuligheder i et sundhedsvæsen, der hungrer efter effektivitet og tværprofessionelisme?
Læs mere
21. september 2017
2017Undersøgelser og metoder

Ultralyds-elastografi af skulderen …

Muskuloskeletale lidelser udgør den største gruppe af arbejdsrelaterede sundhedsproblemer, og sygefravær grundet nakke/skulderproblemer, medfører en stor udgift for samfundet (Carroll et al., 2009).
Læs mere
21. august 2017
2017Forskning og udvikling

Aktør-netværksteori

En teori der kan synliggøre udfordringer for radiografen med nye begreber som ”patientens behov i centrum” i radiografisk praksis
Læs mere
21. august 2017
Hold Pusten2017Humanisme og undervisning

Pasienter og pårørende kurses før strålebehandling…

Å mestre hverdagen kan være krevende for kreftpasienter og deres pårørende både før, under og etter behandling. I en usikker situasjon kan både for mye og for lite informasjon oppleves som skremmende.…
Læs mere
20. maj 2017
2017Undersøgelser og metoder

Måling af patienttilfredshed på tværs af almen…

Patienttilfredshed er en vigtig kvalitetsparameter i det danske sundhedsvæsen for at kunne understøtte det gode patientforløb. Patienttilfredshedsdata tilvejebringes normalt af den Landsdækkende…
Læs mere
21. april 2017
2017Undersøgelser og metoder

Mobil røntgen på Aarhus Universitetshospital …

Ideen gik ud på, at tilbyde mobil røntgen til udsatte patienter, så undersøgelsen i højere grad skulle tilpasses patienten fx i form af tid og lokation – og ikke patienten, der skulle tilpasses…
Læs mere
21. marts 2017