Aktuelt

I Radiograf Rådet arbejder vi både med velkendte og nye fokusområder.

Her kan du få et overblik over de politiske og faglige fokusområder,der er der er vigtige, aktuelt og i vores fokus netop nu.

Aktuelt - Forside highlight

Tjek din lønseddel – i oktober stiger lønnen igen …

Fra oktober 2022 indtræffer én af de trinvise lønstigninger for regionalt ansatte, der blev aftalt med OK21.
Læs mere
31. oktober 2022
Aktuelt - Forside highlight

Få vejledning i den nye barselslov …

Hvis du får barn fra den 2. august eller herefter, gælder den nye barselslov for dig. Læs, hvilken betydning det har.
Læs mere
28. juli 2022
Aktuelt - Forside highlight

Nye tillæg: Har du tjekket din lønseddel? …

Fra april 2022 er der nye tillæg på det regionale område. Det kan derfor være en god idé at tjekke sin lønseddel fra april og sikre, at anciennitet og tillæg passer sammen.
Læs mere
5. maj 2022

Højere kørselsfradrag og skattefri…

Skatterådet fastsætter hvert år i november satserne for kørselsfradrag for det kommende år på baggrund af et estimat over priserne på det at holde bil.
Læs mere
5. maj 2022

Så er det nu – indstil din arbejdsplads til…

Har I ydet en særlig indsats for at forbedre arbejdsmiljøet på jeres arbejdsplads? Lad andre få muligheden for at blive inspireret af jeres gode arbejde og indstil jer til Arbejdsmiljøprisen 2022.
Læs mere
12. november 2021

Kampagne: Anmeld ulykker …

Arbejdstilsynet sætter fokus på vigtigheden af at anmelde arbejdsulykker og relancerer den 30. september 2021 kampagnen ”Gør det nu – anmeld arbejdsulykker”. Kampagnen fra 2018 blev til i et…
Læs mere
11. oktober 2021
Job & Løn

Godt, at vi nu har fået nedsat lønstrukturkomiteen…

FH’s formand Lizette Risgaard er meget tilfreds med, at regeringen nu har nedsat en lønstrukturkomité, sådan som FH foreslog under overenskomstforhandlingerne på det offentlige område.
Læs mere
8. oktober 2021

Nye "skæve" og større bøder på vej …

Arbejdstilsynet har forhøjet bødetaksterne for overtrædelse af arbejdsmiljøloven. De nye takster gælder for overtrædelser fra den 1. september 2021.
Læs mere
30. september 2021

Arbejdsmiljøforskningsfonden …

Arbejdsmiljøforskningsfonden er placeret under Beskæftigelsesministeriet, og den daglige sekretariatsbetjening og administration varetages af Arbejdstilsynet. Fonden uddeler, efter ansøgning, midler…
Læs mere
30. september 2021

Ny aftale giver fuld ligestilling til mor og far i…

DA og FH er enige om en ny model for øremærket barsel. Modellen betyder blandt andet, at forældreorloven bliver øremærket til mor og far, og der kommer større fleksibilitet.
Læs mere
15. september 2021