Aktuelt

I Radiograf Rådet arbejder vi både med velkendte og nye fokusområder.

Her kan du få et overblik over de politiske og faglige fokusområder,der er der er vigtige, aktuelt og i vores fokus netop nu.

Nye "skæve" og større bøder på vej …

Arbejdstilsynet har forhøjet bødetaksterne for overtrædelse af arbejdsmiljøloven. De nye takster gælder for overtrædelser fra den 1. september 2021.
Læs mere
30. september 2021

Arbejdsmiljøforskningsfonden …

Arbejdsmiljøforskningsfonden er placeret under Beskæftigelsesministeriet, og den daglige sekretariatsbetjening og administration varetages af Arbejdstilsynet. Fonden uddeler, efter ansøgning, midler…
Læs mere
30. september 2021

Ny aftale giver fuld ligestilling til mor og far i…

DA og FH er enige om en ny model for øremærket barsel. Modellen betyder blandt andet, at forældreorloven bliver øremærket til mor og far, og der kommer større fleksibilitet.
Læs mere
15. september 2021

Godt tilbage med en god plan …

Arbejdstilsynet har udviklet et koncept for, hvordan arbejdsgivere kan hjælpe deres medarbejdere godt tilbage på jobbet efter en arbejdsskade.
Læs mere
15. september 2021

Ny håndbog: Sådan får du og dine kolleger et bedre…

Er du tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant? Så læs med. For her har du en bog ”Dig og Den Danske Model”, der hjælper dig og dine kolleger med alle spørgsmål vedrørende jeres arbejdsliv.
Læs mere
25. august 2021

En ny æra for beskyttelse af arbejdstagere -…

Den 28. juni lancerede Europa-Kommissionen officielt sin ambitiøse nye strategiramme for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, der skal fremme et sikkert og sundt arbejdsmiljø for alle arbejdstagere…
Læs mere
2. juli 2021

Kampagne: Din grænse

Din grænse for seksuel chikane er den, der tæller. Din arbejdsgiver har ansvar for at forebygge seksuel chikane.
Læs mere
25. juni 2021
Job & Løn

Status på arbejdsmiljøindsatser 1. halvår 2021 …

Arbejdsmiljøet er vigtigt og her kan du få en opdatering af hvad der har rørt sig i den første tid af 2021.
Læs mere
16. juni 2021
Job & LønMedlemskabAktuelt - Forside highlight

Radiograf Rådet følger medlemmernes ”ja” …

Radiograf Rådet arbejder for medlemmernes interesser, i respekt for medlemsdemokratiet.
Læs mere
14. juni 2021
Job & LønMedlemskabAktuelt - Forside highlight

Radiograferne siger ja til mæglingsforslag …

Med en historisk høj stemmeprocent og et tydeligt ja fra 68.2% af medlemmerne har radiograferne sagt ja til forligsinstitutionens mæglingsforslag. Det betyder, at radiograferne ikke går i strejke…
Læs mere
14. juni 2021