Aktuelt

I Radiograf Rådet arbejder vi både med velkendte og nye fokusområder.

Her kan du få et overblik over de politiske og faglige fokusområder,der er der er vigtige, aktuelt og i vores fokus netop nu.

Workers Memorial Day 2021 - Fyraftensmøde om…

I anledning af den internationale arbejdsmiljødag afholder FH Fyn et fyraftensmøde om arbejdsmiljø.
Læs mere
15. april 2021
Aktuelt - Forside highlight

Sæt gang i dialogen om traumatiserende hændelser …

En traumatiserende hændelse kan fx være en kollega, der falder om, en ulykke, man er vidne til, eller en borger, som gør skade på sig selv.
Læs mere
13. april 2021
Aktuelt - Forside highlight

Sæt gang i dialogen om digital chikane …

Covid-19 nedlukningen er hård for os alle: Men for jer, som arbejder med mennesker, kan denne periode være særligt udfordrende.
Læs mere
9. april 2021
Aktuelt - Forside highlight

Der er stemt JA ved den vejledende urafstemning…

Her kan se, hvad OK-aftalen for staten vil betyde for dig efter, der er blevet stemt ja ved den vejledende urafstemning til OK21 Stat. Den ny overenskomst træder i kraft den 1. april 2021.
Læs mere
29. marts 2021
Aktuelt - Forside highlight

Radiograferne har stemt nej – hvad så nu? …

Efter urafstemningen står det klart, at både radiograferne og sygeplejerskerne har stemt nej til OK-aftalen - selvom det samlet blev et ja i Sundhedskartellet
Læs mere
26. marts 2021
Aktuelt - Forside highlight

Radiograferne har stemt nej til OK21 …

Resultatet af urafstemningen er gjort op og et flertal af radiograferne har stemt nej til aftalen. Det betyder, at Radiograf Rådets og DSR’s aftale med Danske Regioner er forkastet.
Læs mere
25. marts 2021

Indefrosne feriepenge: De resterende to uger er…

Feriepenge, der er optjent fra 1. september 2019 til 31. august 2020, kan du få udbetalt. Hvis du har været i beskæftigelse i hele perioden, svarer det til fem ugers feriepenge.
Læs mere
24. marts 2021
Job & Løn

Tjek dine indefrosne feriepenge …

Til foråret 2021 udbetales den del af de indefrosne feriepenge, der ikke blev udbetalt i efteråret, hvor du kunne få op til 3 uger udbetalt. Læs her, hvordan du skal forholde dig.
Læs mere
22. marts 2021

Forstå lønefterslæbet i de kvindedominerede fag …

Lønefterslæbet i de kvindedominerede fag trækker tråde tilbage til tjenestemandsreformen fra 1969. Lige siden har sundhedspersonale såsom radiografer og sygeplejersker tjent 15-20 % mindre end…
Læs mere
16. marts 2021