Aktuelt

I Radiograf Rådet arbejder vi både med velkendte og nye fokusområder.

Her kan du få et overblik over de politiske og faglige fokusområder,der er der er vigtige, aktuelt og i vores fokus netop nu.

2017CTUndersøgelser og metoder

Lavdosis CT - en alternativ undersøgelsesmetode…

Formålet med dette studie var at udrede, om Lavdosis Computer Tomografi (LDCT) kan benyttes som et alternativ til konventionel røntgen ved billeddiagnostisk undersøgelse af patienter med myelomatose.
Læs mere
21. december 2017
2017Humanisme og undervisning

Jeg gider sgu ikke scanne i 40 år! …

Radiografi er for radiografer – og hvad så! – eller mere? Mangler radiografien og radiograferne udviklingsmuligheder i et sundhedsvæsen, der hungrer efter effektivitet og tværprofessionelisme?
Læs mere
21. september 2017
2017Undersøgelser og metoder

Ultralyds-elastografi af skulderen …

Muskuloskeletale lidelser udgør den største gruppe af arbejdsrelaterede sundhedsproblemer, og sygefravær grundet nakke/skulderproblemer, medfører en stor udgift for samfundet (Carroll et al., 2009).
Læs mere
21. august 2017
2017Forskning og udvikling

Aktør-netværksteori

En teori der kan synliggøre udfordringer for radiografen med nye begreber som ”patientens behov i centrum” i radiografisk praksis
Læs mere
21. august 2017
Hold Pusten2017Humanisme og undervisning

Pasienter og pårørende kurses før strålebehandling…

Å mestre hverdagen kan være krevende for kreftpasienter og deres pårørende både før, under og etter behandling. I en usikker situasjon kan både for mye og for lite informasjon oppleves som skremmende.…
Læs mere
20. maj 2017
2017Undersøgelser og metoder

Måling af patienttilfredshed på tværs af almen…

Patienttilfredshed er en vigtig kvalitetsparameter i det danske sundhedsvæsen for at kunne understøtte det gode patientforløb. Patienttilfredshedsdata tilvejebringes normalt af den Landsdækkende…
Læs mere
21. april 2017
2017Undersøgelser og metoder

Mobil røntgen på Aarhus Universitetshospital …

Ideen gik ud på, at tilbyde mobil røntgen til udsatte patienter, så undersøgelsen i højere grad skulle tilpasses patienten fx i form af tid og lokation – og ikke patienten, der skulle tilpasses…
Læs mere
21. marts 2017
2017Forskning og udvikling

Bispebjerg Hospital først i verden med ny…

Nu kan Bispebjerg og Frederiksberg Hospital som de første i verden undersøge patienter med en ny type PET/CT-scanner.
Læs mere
21. marts 2017
Fagligt2016

Radiografers udfordringer med indhentning af…

Radiografer kan i Danmark stå med ansvaret for indhentning af informeret samtykke til kontrastanvendelse. Formål med studiet: At belyse hvilke udfordringer radiografer står overfor, når et informeret…
Læs mere
22. december 2016
Fagligt2016

Indikation for en CT-scanning…? …

Udenlandske undersøgelser af grundlaget for henvisninger giver belæg for påstanden om unødige undersøgelser i Danmark.
Læs mere
22. november 2016