Charlottes blog

I bloggen har du mulighed for at følge med i opdateringer og nyheder fra Radiograf Rådet set gennem formand Charlotte Graungaard Falkvards øjne. Bloggen består af kortere opdateringer og videoer, der blandt andet skal give et indblik i status på forhandlinger eller vigtigt nyt.

 

Blog #2: Hvad betyder statens forlig?

Der er indgået forlig på statens område, og det har en stor betydning for, hvordan forhandlingerne vil udfolde sig på de to resterende områder.

 

Hej radiografer

 

Velkommen til Radiograf Rådets anden blog

 

Den generelle del af forhandlinger på statens område blev afsluttet i søndags. Hvilken betydning får det forlig for forhandlingerne på vores område i regionerne, og hvad er indholdet af aftalen? Det handler denne blog om.

 

Hvis vi lægger ud med indholdet af aftalen, er der meldt en ramme ud på 6,75 %.

 

Det betyder 4,42 % generelle lønstigninger, 0,63 % reguleringsordning og 0,2 % til seniordage og sorgorlov m.m. Den sidste 1,5 % er en reststigning. Reststigning er et begreb, der dækker over den forventede udmøntning i forbindelse med lokal løndannelse.

 

Når vi formidler resultater af de regionale overenskomstforhandlinger, så er der ikke tradition for at vi tæller reststigningen med. Så det er et opmærksomhedspunkt for sammenligninger, når den tid kommer. Hvis statens resultat havde været det samme i regionerne ville rammestørrelsen altså have været meldt ud som 5,25 %.

 

Rammen på det statslige forlig har traditionelt meget at sige for, hvad vi kan forvente på det regionale (og det kommunale) område. Hvis tendenserne holder, så ligger det ikke i et leje, hvor vi kan indfri de forventninger, jeg fornemmer hos vores medlemmer. 4,42 % i generelle lønstigninger giver ikke meget til en lønudvikling, om end det dækker en sikring af vores løn. Resultatet ligger kun 0,02 % over den skønnede prisudvikling.

 

Det er forventeligt at arbejdsgiverne i regioner og kommuner vil lægge ud med en ramme, der ligner resultatet af det statslige forlig. Det er en erfaringsbaseret udtalelse. Så rammen skal udfordres med alle de udfordringer, der er i det. Det er før lykkedes at sprænge en ramme. Det skete i 2008, hvor vi som bekendt var i strejke i 61 dage.

 

Jeg forsøger ikke at tale situationen hverken op eller ned, men jeg forsøger at forholde mig lidt objektivt til virkeligheden vel vidende, at alle overenskomster i et vist omfang er uforudsigelige og altid indeholder overraskelser på både godt og ondt.

 

Det er fra nu af og resten af februar, det for alvor går løs.

 

Vi kører frisk på og har troen på, at arbejdsgiverne ved, hvad vi er værd, ikke?

 


 

Første blog – hvorfor lave en blog?

Charlotte Graungaard Falkvard byder velkommen til bloggen og forklarer konceptet samt hvad formålet med at oprette bloggen er.

 

Hej Radiografer

 

Velkommen til Radiograf Rådets første blog.

 

Er det nu blevet moderne, tænker du måske. Og svaret er: Ja, det er det, og det er faktisk blevet så moderne, at det er et ønske, vores tillidsrepræsentanter har bragt på bane overfor mig. Det er ikke altid, at vi styrer vores behov selv, og det kan være meget godt. Når vores sygeplejerskekollegers formand laver en blog, og det giver værdi, så er det naturligt, at det også bliver et ønske hos os. Og på den måde kommer andres gode ideer os til gavn. Så nu prøver vi at øge informationsværdien med dette tiltag.

 

Der vil være nyt på bloggen ca. hver anden uge. Nogle gange bliver formatet tekst, som i dag. Andre gange kan det være, vi lægger en video op. Det, der afgør, om det bliver det ene eller det andet, vil være afhængigt af, hvordan emnet eller informationen egner sig, hvordan jeg synes, jeg bedst kan formidle det, og om jeg er in the mood for video. Det kan jo være, jeg har en dårlig hår-dag eller bare corona-hår.

 

I bloggen vil du få mit syn på, hvad der rører sig – stort som småt. Det bliver sådan lidt formanden ”unplugged”.

 

I øjeblikket og de kommende måneder vil det store fokus være på OK21, og alt hvad det indebærer. Hvordan går forhandlingerne? Hvor er vi henne i processen? Hvilke overraskelser er der dukket op? Måske deler jeg lidt sidehistorier, der nok mest har underholdningsværdi, og giver lidt kommentarer på, hvad der ellers kommer til at fylde undervejs.

 

Men derudover vil den på sigt komme til at omhandle forskellige generelle udfordringer, succeser, nyt eller andet relevant. Der kan fx også være tale om en henvendelse fra et medlem, der giver nogle refleksioner, som jeg synes er værd at dele. I virkeligheden har jeg mulighed for at vende hvad som helst, og du har selvfølgelig også mulighed for at påvirke emnerne både direkte og indirekte – send mig en mail.

 

Formålet er at skabe et rum med personlig kommunikation, der forhåbentlig kan give jer noget værdi.

 

Bloggene kommer til at ligge på denne side, så I altid kan gå tilbage og læse de ældre blogs, hvis I har lyst selvfølgelig.

 

Velkommen til.