Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Links til relevante hjemmesiderUdskriv

NATARBEJDE

www.personaleweb.dk/bedrenattevagter kan du se videoer om bedre natarbejde. Du kan også downloade pjecen Natarbejde med færre gener

FYSISK ARBEJDSMIJØ:

www.jobogkrop.dk Videncenter for Arbejdsmiljøs kampagne Job og Krop
www.forflyt.dk Gode og praktiske vejledninger i relation til forflytninger.
www.sund-hud.dk Forebyggelse af hudlidelser i arbejdet, samt undervisningsmateriale til at undervise kollegaer.
www.indeklimaportalen.dk Viden om indeklimaets betydning for det psykiske og fysiske arbejdsmiljø.

PSYKOSOCIALT ARBEJDSMILJØ:

www.etsundtarbejdsliv.dk Viden om det psykiske arbejdsmiljø, herunder forebyggelse af stress/udbrændthed, mobning. konflikter samt redskaber til APV og den værdsættende metode. På denne hjemmeside finder du værktøjer, der er lette at gå til og kan bruges i jeres medarbejdergruppe
www.stopmobning.dk Forebyggelse og håndtering af mobning.
www.vold-som-udtryksform.dk Om vold på jobbet. Artikler, projekter, kurser mv.
www.godarbejdslyst.dk Arbejdsmiljørådets portal om psykisk arbejdsmiljø.
www.bedrearbejde.dk Inspiration til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø og reducere sygefraværet.

ARBEJDSMLIJØ GENERELT:

www.arbejdsmiljoe.dk Her findes materiale, som er specifikt rettet mod hele den offentlige sektor.

http://www.arbejdsmiljoweb.dk Her finder du en masse information der henvender sig til ledere, arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg, som gerne vil vide mere om mobning på arbejdspladsen og inspireres til, hvordan man kan forebygge mobning ved at skabe et godt arbejdsmiljø.
www.arbejdsmiljoviden.dk
Et internationalt samlingssted for viden om arbejdsmiljø. Viden fra virksomheder, projekter og forskningsbaseret viden.
www.arbejdsmiljobutikken.dk Her kan du købe aktuelle informationsmaterialer om arbejdsmiljø. Bøger, pjecer, videoer, branchevejledninger, spil og uddannelsesmateriale. Her kan du tilmelde dig nyhedsmagasinet Arbejdsmiljø.
www.amk.kk.dk Arbejdsmiljø København. En hjemmeside med mange gode værktøjer og kurser. Kan også bruges af andre end ansatte i Københavns Kommune.
www.personaleweb.dk personaleweb.dk er et samarbejde mellem arbejdsgivere og arbejdstagere på det regionale arbejdsmarked. Her findes materiale om arbejdsmiljø, trivsel. arbejdstid, psykisk arbejdsmiljø, sygefravær, projkekter, undersøgelser mm.
Vil du søge specifikt, prøv da www.arbejdsmiljoweb/billeddiagnostik
www.ftf.dk Under fagligt arbejde - Arbejdsmiljø - findes viden om hvad der sker på arbejdsmiljøområdet i vores hovedorganisation. Herunder FTF's stressundersøgelse samt temahjemmesiden 'Stress' der giver input til hvordan man forebygger, håndterer og behandler stress - både på arbejdspladsniveau og individniveau.
www.dsr.dk På hovedportalen til Dansk Sygepleje Råd findes en masse vejledninger, pjecer, undersøgelsesresultater. Der er blandt andet materiale om helbredskontrol, arbejdsskader osv.

ARBEJDSGLÆDE

www.projektarbejdsglaede.dk <//strong>

ARBEJDSMLIJØAKTØRER:

www.bar-sosu.dk Branchearbejdsmiljørådet Social og Sundhed (BAR SoSu) består af repræsentanter for arbejdsgivere og arbejdstagerorganisationer. Udarbejder information og branchevejledninger, kortlægger branchens særlige arbejdsmiljøproblemer samt gennemfører oplysnings- og uddannelsesaktiviteter.
www.at.dk Arbejdstilsynet
www.susweb.dk Samarbejde om udvikling på sygehuse (SUF)
www.arbejdsmiljoweb.dk Branchearbejdsmiljørådene.

FORSKNING:

www.arbejdsmiljoforskning.dk Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (tidligere AMI = arbejdsmiljøinstitut)

INTERNATIONALT:

www.europa.osha.eu.int/OSHA Det europæiske arbejdsmijøagentur med masser af viden om arbejdsmiljø.

<//b>

Natarbejde med

færre gener

<//b>

Natarbejde med

færre gener

Sidst opdateret d. 26.02.15

Til top