Arbejdstilsynet opdaterer vejledning: Gravide skal beskyttes ved natarbejde

Det kan være nødvendigt at ændre arbejdstiden for gravide med natarbejde.

Af Michael Dreyer

   

  Selvom det er nat, er der stadig job, der skal passes på fx hospitalerne. Men forskning blandt mere end 22.000 gravide viser, at natarbejde kan øge risikoen for ufrivillig abort eller at den gravide bliver syg– derfor opdaterer Arbejdstilsynet nu sin vejledning om gravide og ammendes arbejdsmiljø med et afsnit om natarbejde. Det meddeler Arbejdstilsynet i en pressemeddelelse.

   

  Det nye afsnit i AT-vejledningen fremhæver, at det er arbejdsgiverens ansvar, at den gravide medarbejders natarbejde planlægges, så det ikke udgør en risiko for den gravides sikkerhed og sundhed. Forskningen viser blandt andet, at mere end én nattevagt om ugen kan øge risikoen for ufrivillig abort for gravide. Det betyder, at det kan være nødvendigt at ændre den gravides arbejdstid.

   

  Øget risiko

  Gravide radiografer med to eller flere nattevagter om ugen har en forhøjet risiko på omkring 30 procent for at abortere efter 8. graviditetsuge i forhold til kolleger med dagarbejde. Det viser en ny undersøgelse, der omfatter alle kvindelige ansatte i de fem danske regioner, som blev gravide mellem 2007 og 2013. I alt drejer det sig om 22.744 gravide, som primært var ansat i hospitalssektoren.

   

  ”En øget risiko på omkring 30 procent efter 8. uge betyder konkret, at der blandt 100 gravide, som har to eller flere nattevagter om ugen, vil forekomme 5,5 aborter mellem 9. og 22. uge, mens der må forventes 4,2 aborter blandt samme antal kvinder, der kun arbejder om dagen. Hvis der er en risiko ved færre end to nattevagter om ugen, er den meget lille”, siger professor Anne Helene Garde fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA, som er en af forskerne bag studiet.

   

  Tidligere forskning har vist, at der er forhøjet risiko for abort for gravide med fast natarbejde. I den nye undersøgelse finder forskerne, at der også er forhøjet risiko for abort for gravide med mindre natarbejde, fx skiftearbejdere med både dag- og nattevagter. Det betyder, at der er flere kvinder i risikogruppen end tidligere antaget.

   

  Melatonin

  Kroppens mørkehormon - melatonin - spiller muligvis ind på risikoen for ufrivillig abort. ”Melaton bliver produceret i koglekirtlen i hjernen og hjælper med at tilpasse kroppens rytme med døgnets lys- og mørkecyklus. Produktionen af melatonin hæmmes af lys, og man udskiller derfor typisk mindre melatonin, når man arbejder om natten. Der er studier, der tyder på, at hormonet melatonin kan være afgørende for, om man har en uproblematisk og sund graviditet eller ej. Det kan være en mulig mekanisme for en sammenhæng mellem natarbejde og ufrivillig abort”, siger Anne Helene Garde.

   

  Gravides og ammendes arbejdsmiljø

  AT-VEJLEDNING A. 1.8-6
  1.4. Arbejde om natten
  Gravide ansatte med mere end 1 nattevagt om ugen har en øget risiko for ufrivillig abort. Gravide med mere end 3 nattevagter i træk har desuden en øget risiko for forhøjet blodtryk og svangerskabsforgiftning.

   

  Svært overvægtige gravide med natarbejde er særligt udsatte for forhøjet blodtryk og svangerskabsforgiftning.

   

  Som arbejdsgiver skal man sikre, at gravides natarbejde planlægges og tilrettelægges, så det ikke udgør en risiko for den gravides sikkerhed eller sundhed. Det indebærer, at arbejdsgiveren skal tage højde for, at der kan være behov for, at gravide medarbejdere får ændret arbejdstiden, fx i form af kortere vagter, begrænsning af natarbejde eller fritagelse fra natarbejde. Ved arbejde om natten forstås fast natarbejde, skifteholdsarbejde og skiftende arbejdstider med nattevagter o.l.

   

  Der henvises i øvrigt til At-vejledningen om helbredskontrol ved natarbejde.

  Udgivelse: Radiografen 07, september 2020, årgang 48