Farmakologi – stråleterapi *Udsat til næste sæson*

I professionen møder radiografen mange farmaka, og ændringer i undersøgelses- og behandlingsdelen stiller store krav til at holde sin viden ajour. Der er kommet mange nye farmaka til, ligesom der er øget fokus på de juridiske regler som radiografen er underlagt, når patientens sikkerhed skal vægtes.

Radiografuddannelsen har øget undervisningen i farmakologi betragteligt fra efteråret 2018, for at imødekomme udviklingen. Men har du fulgt med?

Radiograf Rådet tilbyder nu et kursus i farmakologi, som ækvivalerer studieordningen på radiografuddannelsen. Dette kursus er tonet specielt i forhold til arbejdet i stråleterapien.

HVOR
Frederiksberg
Dato
15. april 2021 - 21. april 2021
09:00 - 09:00
Medlems pris
2250 DKK
Pris ikke medlem
3375 DKK
Adresse
H-C. Ørstedsvej 70 2. tv.
Arrangør
Radiograf Kurser
Frist for tilmelding
15 marts 2021
Frist for afmelding
15 marts 2021
Kontakt person
Claus Brix, claus@radiograf.dk

*Udsat til næste sæson*

 

Kurset omfatter 2 dages undervisning i København med mellemliggende studieperiode på egen afdeling med en opgave (svarende til ca. 5 timer). Kurset indeholder en fremlægning af opgaven svarende til niveauet.

 

FORMÅL: At radiografen ajourfører sin uddannelse i forhold til farmakologien og får mulighed for at arbejde i dybden med de farmaka som denne møder i stråleterapien, men henblik på større sikkerhed omkring farmakologien i mødet med patienten.

 

Målgruppe:
Radiografer uddannet før januar 2018 der er ansat på stråleterapiafdelinger.

 

Arrangør: 
Radiograf Kurser i samarbejde med Camilla Søholm, lektor, UCL

 

Tilmelding:
Send mail til kurser@radograf.dk med navn, stilling og arbejdsplads samt EAN nummer og kontaktperson.

 

Kontaktperson:
Claus Brix, fagchef claus@radiograf.dk
 

 

Program:
Her kan du få et overblik over programmet.

 

Lektion 1:

  • Definition af lægemidler. 
  • Etikettering. 
  • Farmakokinetik. 
  • Special farmakologi. 
  • Smertebehandling. 
  • Bivirkninger og interaktioner niveau 2. 
  • Klinisk farmakologi i særlige populationer - gravide, ammende, børn, ældre, personer med nedsat lever- og nyrefunktion). 
  • Den akutte patient (anafylaktisk shock, hjertestop mm.). 
Kursus
Fagligt
Stråleterapi
Undersøgelser og metoder