Farmakologi – stråleterapi: E-learning kursus på 20 lektioner inkl. prøve

I professionen møder Radiografen mange lægemidler og ændringer i undersøgelses- og behandlingsdelen stiller store krav til at holde sin viden ajour. Der er kommet mange nye stoffer til ligesom der er øget fokus på de juridiske regler som radiografen er underlagt når patientens sikkerhed skal vægtes. Radiografuddannelsen har øget undervisningen i farmakologi betragteligt fra efteråret 2018 for at imødekomme udviklingen, men har du fulgt med og er dine kompetencer i overensstemmelse med din afdelings ønsker og krav?

Radiograf Rådet tilbyder nu et helt nyt kursus i farmakologi som ækvivalerer studieordningen i den nye radiografuddannelse.

HVOR
Virtuelt
Dato
13. september 2021 - 3. november 2021
12:00 - 15:00
Medlems pris
3745 DKK
Pris ikke medlem
5770 DKK
Adresse
Arrangør
Radiograf Kurser i samarbejde med Pernille Lund Hansen, Adjunkt, UCL og Ledende Radiografer i stråleterapien
Frist for tilmelding
28 august 2021
Frist for afmelding
28 august 2021
Kontakt person
Claus Brix, claus@radiograf.dk 53373806

Hvornår: 13. september, 22. september, 8. oktober, 12. oktober, 29. oktober, 3. november alle dage fra kl. 12-15. Hertil kommer prøve på 2 timer (dato fastsættes under kurset.)

 

Pris: kr. 3745 (medlemmer af Radiograf Rådet og andre forhandlingsberettigede organisationer (øvrige kr. 5770)

 

Tilmelding: kurser@radiograf.dk angiv navn, stilling, arbejdsplads, EAN-nummer og kontaktperson.

 

Formål: At få opdateret farmakologi svarende til nyeste uddannelsesordning på radiografuddannelsen.

 

Målgruppe: Radiografer uddannet på ældre uddannelsesordninger.

 

OBS: Dette farmakologikursus er tonet specielt i forhold til arbejdet i stråleterapien og deltageren får mulighed for at arbejde i dybden med de farmaka han/hun møder og dermed øge sikkerhed omkring farmakologien i forhold til patienten, men radiografer fra radiologien og nuklearmedicin kan også deltage.

 

Kurset er spredt over en periode med 6 x 3 timers online undervisning og en efterfølgende prøve. Der gives kursusbevis ved bestået prøve. Deltageren vil forvente at bruge 10-15 timer på selvstudie/forberedelse og det forventes at litteraturen anskaffes af afdelingen/deltageren.

 

Indhold blandt andet:
Definition af lægemidler, etikettering, farmakokinetik/dynamik, special farmakologi, smertebehandling, kvalmebehandling, Nimorazol, Benzodiazepiner, Bivirkninger og interaktioner, Klinisk farmakologi i særlige populationer, (gravide, ammende, børn, ældre, personer med nedsat lever- og nyrefunktion), den akutte patient (anafylaktisk shock, hjertestop mm.)

 

Underviser: Pernille Lund Hansen, Adjunkt, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

 

Obligatorisk litteratur: Hånden på hjertet, Farmakologi, af Inger Olsen hånden, 3. udgave.

 

Kurset gennemføres ved min. 10 deltagere.

 

Flere oplysninger: Claus Brix, fagchef claus@radiograf.dk +45 5337 3806

Kursus
Stråleterapi
Kvalitet og sikkerhed