Generalforsamling i Region Midtjylland

Region Midtjylland inviterer til generalforsamling og aktiv deltagelse i medlemsdemokratiet.

Dato
7. september 2021 - 24. februar 2020
Medlems pris
Gratis
Pris ikke medlem
Kun for medlemmer
Adresse
Arrangør
Radiograf Rådet, Region Midtjylland
Frist for tilmelding
Frist for afmelding
Kontakt person
Christina Thisted-Høeg christina.thisted-hoeg@midt.rm.dk

Tidsplanen er endnu under udarbejdelse, men kommer snarest.

 

 

Dagsorden

Radiograf Rådets love siger i § 13 stk. 3:

Dagsorden udsendes til regionens medlemmer 2 uger før afholdelse og skal indeholde følgende punkter:

 • Valg af dirigent og referent
 • Godkendelse af dagsorden Inkl. happening
 • Beretning
 • Fremlæggelse af regionens regnskab
 • Indkomne forslag
 • Valg af regionsformand
 • Valg af næstformand /næstformænd
 • Valg af regionsbestyrelsesmedlemmer
 • Valg af suppleanter til regionsbestyrelsen
 • Valg af delegerede, jvf. § 15, stk. 6
 • Valg af suppleanter for delegerede
 • Eventuelt

Du kan læse mere om regionsgenerelforsamlingerne i Radiograf Rådets love under §13

 

Opstilling og indkommende forslag

Indkomne forslag og kanditater til formandsposten skal være sekretariatet i hænde senest den 17. august

Medlemsarrangement
Midtjylland