Generalforsamling i Region Nordjylland

Region Nordjylland inviterer til generalforsamling og aktiv deltagelse i medlemsdemokratiet.

HVOR
Hotel Scheelsminde
Dato
8. september 2021
16:30
Medlems pris
Gratis
Pris ikke medlem
Kun for medlemmer
Adresse
Scheelsmindevej 35, 9200 Aalborg SV
Arrangør
Radiograf Rådet Region Nordjylland
Frist for tilmelding
27 august 2021
Frist for afmelding
27 august 2021
Kontakt person
Susanne Kornbeck Thomsen, skt@rn.dk

Forventet tidsplan:
16:30 - 17:00 Kaffe/te og kage
17:00 Velkomst v. regionsformand Susanne Kornbeck Thomsen
17:00 - 18:30 Regionsgeneralforsamling
18:30 - 19:30 Spisning
19:30 - 20:00 Kaffe/te og fyldte chokolader

 

Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent
2. Valg af stemmetællere
3. Godkendelse af dagsorden
4. Regionsbestyrelsens beretning og regnskab
5. Indkomne forslag
6. Valg af regionsformand
7. Valg af regionsnæstformand
8. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af 5 suppleanter til regionsbestyrelsen
10. Valg af 7 delegerede (pro forma-punkt)
11. Valg af 7 suppleanter for delegerede
12. Evt.

 

Susanne genopstiller som regionsformand.
Indkomne forslag og kanditater til formandsposten skal være sekretariatet i hænde senest d. 18/8.
De valgte til regionsbestyrelsen er automatisk delegerede til Radiograf Rådets kongres.

 

Tilmelding til Susanne Kornbeck Thomsen skt@rn.dk senest fredag 27/8.

 

Radiografstuderende i Region Nordjylland er velkomne til at deltage i generalforsamlingen.

 

Vi regner med at det er muligt at forsamles. Alternativt afholder vi virtuelt via Microsoft Teams.

Medlemsarrangement
Nordjylland