Interventionskursus (1. modul) (aflyst)

Opdatere radiografernes viden og kompetence omkring interventionsradiologi samt optimere samarbejdet med radiologen.

Kurset forløber over 2 moduler, med fuld betaling ved 1. modul.

HVOR
Frederiksberg
Dato
20. oktober 2020 - 21. oktober 2020
Medlems pris
4756 DKK
Pris ikke medlem
5286 DKK
Adresse
H. C. Ørsted Vej 70, 2th, 1879 Frederiksberg C
Arrangør
Radiograf Kurser
Frist for tilmelding
18 september 2020
Frist for afmelding
18 september 2020
Kontakt person
Claus Brix, claus@radiograf.dk

Interventionskursus 2020 modul 1 og 2 er desværre aflyst grundet Covid-19. Vi påtænker at planlægge et nyt i efteråret 2021. Flere oplysninger: Claus Brix claus@radiograf.dk 5337 3806

 

Målgruppe 
Uddannede radiografer og sygeplejersker, som arbejder med eller har interesse indenfor interventionsradiologi. 

 

Formål 

 • at kursisten opdaterer og videreudvikler sine kompetencer indenfor Interventionsradiologi – med fokus på at kvalitetssikre undersøgelses- og behandlingsforløbet til gavn for patienten 
 • at radiografen kan indgå i kvalificeret samarbejde med radiologen/speciallægen omkring interventionsopgaver fra start til slut 

 

Kurset er opbygget i to moduler á to dages varighed, der foregår i henholdsvis København (1. modul) og Aarhus (2. modul).

Der betales samlet for begge moduler.

 

Mål: 

 •  at radiografen opdaterer sin viden om interventionsradiologi herunder anatomi og patologi 
 •  at radiografen styrker sine forudsætninger i forhold til at sikre det gode patientforløb 
 •  at radiografen kan identificere og handle på ændrede patienttilstande 
 •  at radiografen styrker sine kompetencer i forhold til forberedelse af patienten 
 •  at radiografen opdaterer sin viden om det juridiske regelsæt, der gør sig gældende i forbindelse med interventionsundersøgelser/-behandling 
 •  at radiografen styrker sine kompetencer inden for samarbejde og kommunikation omkring interventionspatienten 
 •  at radiografen er opmærksom på sikkert arbejdsmiljø omkring interventionsradiologi 

 

Forventnings-/kompetenceskema udfyldes før kursusstart og medbringes på første kursusdag. 
 

Arrangør: Koncern HR, Center for Kompetenceudvikling, Region Midtjylland i samarbejde med Radiograf Rådet

Kontakt: Claus Brix, 53373806, claus@radiograf.dk

 

Tilmelding: www.rm.plan2learn.dk

 

Program: MODUL 1/Radiograf Rådet, H.C. Ørstedsvej 70 2.tv. 1879 Frederiksberg C.                          

 

Velkomst, præsentationsrunde, opbygning af kursus, introduktion til skriftligt produkt, forventninger.

 

Farmakologi:

 • Forberedelse af patienten
 • Refresher                                              
 • Blodprøver
 • INR
 • Særlige observationer, risikopatienter mv.
 • EKG 
 • Kontraststoffer           
 • Klinisk farmakologi i særlige populationer - gravide, ammende, børn, ældre, personer med nedsat lever- og nyrefunktion)
 • Kontrastmidler – klinisk farmakologi, sikkerhed og anbefalinger fra Lægemiddelstyrelsen
 • ESUR guidelinie
 • Bivirkninger og risikolægemidler      
 • (øvelser og cases)

 

Undersøgelsesteknik omkring utensilier samt utensilier

 • Perifer IV behandling med ”værktøjer”
 • Teori + "Hands On"
 • Størrelses angivelser og produkt kompatibilitet
 • inch, french, gauge
 • perifere platforme 
 • (det vaskulære behandlingsområde) 
 • valg af produkt?  Hvad afgører det?
 • Nål, Wire, Sheets, Kateter, Ballon, Stents
 • andre materialer

 

Networking og aftensmad på Radiograf Rådet (inkluderet) 

 

Decubitus/Forebyggelse af tryksår ved lejring af patienten

 

Den akutte patient

 • Smertebehandling og sedation
 • Hvordan håndterer man patienten med akutte eller kroniske smerter?
 • Hvordan håndterer jeg patienten der har svært ved at medvirke til undersøgelse eller behandling?
 • Akutkassen på afdelingen – medbring eller tilsend liste forinden kurset og oplæg omkring medicinen i akutkassen
 • Hvad bruger radiologen og hvad er hans muligheder
 • Hvad forventes der af interventionsradiograf/sygeplejerske forhold til radiologens arbejde sammenholdt med patientens smerter

 

Strålebeskyttelse                     

 • Strålebeskyttelse rettet mod interventioner
 • Personale dosis
 • patient dosis              

 

Kommunikation                       

 • Kommunikation med den angste eller smerteplagede patient i et interventionsforløb
 • tværfaglig kommunikation                

 

Refleksion/Opgave til modul 2

 • hvad kan jeg gøre når jeg kommer tilbage til min afdeling igen

 

Hvordan kan jeg gøre dette

 

Hvordan kvalitets sikrer jeg

 

MODUL 2 / Regionshuset i Aarhus, Olof Palmes alle 26, 8200 Aarhus N       

 

Opsamling på refleksions opgaven

 

Jura -  Alment/Målrettet intervention

 • Professionsansvar/kompetence
 • Patientens rettigheder
 • Dokumentationspligt
 • Journalføringspligt
 • Informeret Samtykke
 • Utilsigtede hændelser, Tavshedspligt
 • Persondataforordningen                   

 

Interventionsradiologisk teknik

 • detektorteknologier
 • CT-fluoroskopi,
 • interventionssystemer
 • modalitetsfusion
 • teknologiske trends  

 

Karintervention                       

 

Perifere (PTA, stent)               

 

Centrale (EVAR; TEVAR)         

 

Centrale interventioner (Tips, SIRT, kemoembolisering, traumeembolisering)                         

 

Cerebrale interventioner (coil, trombektomi, AVM embolisering)

 

Intervention og fremtiden

 

CO2 kontrast

 

Nye behandlinger                    

 

Radiografen/Sygeplejersken i interventionen                        

 • kvalitetssikring
 • implementering af nye behandlinger
 • lægens assistent
 • protokol optimering
 • forskning                                              

 

Afslutning og evaluering                                  

 

Kursus
Fagligt
Konventionel røntgen
Undersøgelser og metoder