Mammografi - fokus: Ergonomi

Kurset fokuserer på at kursisten skal arbejde og forbedre egne arbejdsstillinger og dermed forebygge arbejdsskader i forbindelse med mammografioptagelser.

HVOR
Åbenrå Sygehus, Radiologisk afdeling
Dato
8. september 2020 - 8. september 2020
Medlems pris
1200 DKK
Pris ikke medlem
1800 DKK
Adresse
Arrangør
Radiograf Kurser
Frist for tilmelding
8 august 2020
Frist for afmelding
8 august 2020
Kontakt person
Claus Brix, claus@radiograf.dk

Tilmelding: kurser@radiograf.dk angiv navn, stilling, arbejdsplads, EAN-nummer og kontaktperson.

 

Pris: kr. 1200 (medlemmer af Radiograf Rådet og FOA) – ikke medlemmer +50%

 

Målgruppe: Personale ved mammografispecialet.

 

Program:

Radiograf Rådets arbejde med arbejdsskader/arbejdsmiljø (20 min)

  • v/Claus Brix Radiograf Rådet 
  • Arbejdsmiljø, ergonomi og indledende kig (videoer) på udfordringer ved mammografiudførelse.
  • Frederik Lassen, MSc i Sundhedsfremme, Adjunkt, University College Lillebælt 

3 sessioner á 45 min, inkl. skift:

  • Session 1 Praktiske øvelser ved apparatur.
  • v/1-2 fysioterapeut studerende og Frederik Lassen
  • Session 2 Fysisk aktivitet på arbejdspladsen, fysioterapeutstuderende
  • Session 3 ERFA - diskussion

Opsamling, opgave med hjem og afslutning.

 

Forberedelse til kurset:
Du skal medbringe en film af dig selv under udførelsen af en mammografiundersøgelse – gerne med en patient, der naturligvis giver sit tilsagn til at blive optaget. Du skal desuden nedskrive dels hvilke gener du oplever ved at arbejde med mammografi samt hvilke konkrete arbejdsfunktioner eller stillinger du selv oplever som særlig udfordrende.  Video medbringes på dagen i fil der kan ses på PC.  Inddrag også gerne kollegers erfaringer.

 

Efter endt kursus skal du holde et møde med arbejdsmiljørepræsentanten i afdelingen samt nærmeste leder med en generel drøftelse af kulturen i afdelingen omkring ergonomi (kan gøres individuelt eller i gruppe hvis flere fra samme arbejdsplads). 

 

Der vil være obligatorisk læsning af litteratur inden kursusstart (tilsendes)

 

Kursusbevis:
For at få dit kursusbevis godkendt, skal du sendes et kort referat (handlingsplan) på 1-2 normalsider (2400 anslag inkl. Mellemrum) til claus@radiograf.dk senest 14 dage efter endt kursus dvs. den 22. september. Deltagerne deler handlingsplaner og er forpligtet til at give feedback til en sparingsgruppe/person. 
 

Kursus
Fagligt
Konventionel røntgen
Undersøgelser og metoder