Mammografi - fokus: Ergonomi

Kurset fokuserer på at kursisten skal arbejde og forbedre egne arbejdsstillinger og dermed forebygge arbejdsskader i forbindelse med mammografioptagelser

HVOR
Roskilde Sygehus
Dato
13. september 2022
09:15 - 16:00
Medlems pris
1350 DKK
Pris ikke medlem
2025 DKK
Adresse
Sygehusvej 10, 4000 Roskilde, Danmark
Arrangør
Radiograf Kurser
Frist for tilmelding
15 august 2022
Frist for afmelding
15 august 2022
Kontakt person
Claus Brix, claus@radiograf.dk 53373806

Tilmelding: Online tilmelding.

 

Pris: kr. 1350,- (medlemmer af Radiograf Rådet (og DSR/FOA) – kr. 2025,- (ikke medlemmer)

 

Målgruppe: Personale ved mammografispecialet.

 

Program:
Radiograf Rådets arbejde med arbejdsskader/arbejdsmiljø (20 min)

  • v/Claus Brix Radiograf Rådet
  • Arbejdsmiljø, ergonomi og indledende kig (videoer) på udfordringer ved mammografiudførelse.
  • Frederik Lassen, MSc i Sundhedsfremme, Adjunkt, University College Lillebælt

 

3 sessioner á 45 min, inkl. skift:

  • Session 1 Praktiske øvelser ved apparatur. v/1-2 fysioterapeut studerende og Frederik Lassen
  • Session 2 Fysisk aktivitet på arbejdspladsen, fysioterapeutstuderende
  • Session 3 ERFA - diskussion

 

Opsamling, opgave med hjem og afslutning

 

Forberedelse til kurset
Du skal medbringe en film af dig selv under udførelsen af en mammografiundersøgelse – gerne med en patient, der naturligvis giver sit tilsagn til at blive optaget. Du skal desuden nedskrive dels hvilke gener du oplever ved at arbejde med mammografi samt hvilke konkrete arbejdsfunktioner eller stillinger du selv oplever som særlig udfordrende. Video medbringes på dagen i fil der kan ses på PC. Inddrag også gerne kollegers erfaringer.

 

Efter endt kursus skal du holde et møde med arbejdsmiljørepræsentanten i afdelingen samt nærmeste leder med en generel drøftelse af kulturen i afdelingen omkring ergonomi (kan gøres individuelt eller i gruppe hvis flere fra samme arbejdsplads).

 

Der vil være obligatorisk læsning af litteratur inden kursusstart (tilsendes)

 

Kursusbevis:
For at få dit kursusbevis godkendt, skal du sendes et kort referat (handlingsplan) på 1-2 normalsider (2400 anslag inkl. Mellemrum) til claus@radiograf.dk senest 14 dage efter endt kursus dvs. den 22. september. Deltagerne deler handlingsplaner og er forpligtet til at give feedback til en sparingsgruppe/person.

 

Se det foreløbige program i PDF-format her.

Kursus
Fagligt
Konventionel røntgen
Undersøgelser og metoder