22. december 2016

Radiografers udfordringer med indhentning af…

Radiografer kan i Danmark stå med ansvaret for indhentning af informeret samtykke til kontrastanvendelse. Formål med studiet: At belyse hvilke udfordringer radiografer står overfor, når et informeret…
22. november 2016

Indikation for en CT-scanning…?

Udenlandske undersøgelser af grundlaget for henvisninger giver belæg for påstanden om unødige undersøgelser i Danmark.
21. oktober 2016

Funktionel MR - et redskab med stigende betydning…

Hjernekirurgi er ofte forbundet med en risiko for operationsmén i form af neurologiske eller kognitive udfald, som kan have store konsekvenser for patientens livskvalitet efter operationen.
22. august 2016

Chokoladethorax - et kvalitetsudviklingsprojekt

Der udføres årligt ca. 4450 thorax røntgenundersøgelser af børn på Aarhus Universitetshospital Røntgen og Skanning Øst. I klinisk praksis opleves et stigende antal optagelser, som giver anledning til…
22. august 2016

Radiographers are valuable contributors in…

Introduction: Computed tomography colonography (CTC) is the primary radiological examination for detection of colorectal cancer and premalignant polyps. It is a complex technique that requires special…
22. februar 2016

På vej til CPD

Radiografens profession er konstant under hastig udvikling. Implementering af de nye undersøgelsesteknikker og udskiftning af det gamle diagnostiske udstyr med moderne IT-løsninger er blevet en del af…