21. december 2017

Lavdosis CT - en alternativ undersøgelsesmetode…

Formålet med dette studie var at udrede, om Lavdosis Computer Tomografi (LDCT) kan benyttes som et alternativ til konventionel røntgen ved billeddiagnostisk undersøgelse af patienter med myelomatose.
21. september 2017

Jeg gider sgu ikke scanne i 40 år!

Radiografi er for radiografer – og hvad så! – eller mere? Mangler radiografien og radiograferne udviklingsmuligheder i et sundhedsvæsen, der hungrer efter effektivitet og tværprofessionelisme?
21. august 2017

Ultralyds-elastografi af skulderen

Muskuloskeletale lidelser udgør den største gruppe af arbejdsrelaterede sundhedsproblemer, og sygefravær grundet nakke/skulderproblemer, medfører en stor udgift for samfundet (Carroll et al., 2009).
21. august 2017

Aktør-netværksteori

En teori der kan synliggøre udfordringer for radiografen med nye begreber som ”patientens behov i centrum” i radiografisk praksis
20. maj 2017

Pasienter og pårørende kurses før strålebehandling

Å mestre hverdagen kan være krevende for kreftpasienter og deres pårørende både før, under og etter behandling. I en usikker situasjon kan både for mye og for lite informasjon oppleves som skremmende.…
21. april 2017

Måling af patienttilfredshed på tværs af almen…

Patienttilfredshed er en vigtig kvalitetsparameter i det danske sundhedsvæsen for at kunne understøtte det gode patientforløb. Patienttilfredshedsdata tilvejebringes normalt af den Landsdækkende…
21. marts 2017

Mobil røntgen på Aarhus Universitetshospital

Ideen gik ud på, at tilbyde mobil røntgen til udsatte patienter, så undersøgelsen i højere grad skulle tilpasses patienten fx i form af tid og lokation – og ikke patienten, der skulle tilpasses…
21. marts 2017

Bispebjerg Hospital først i verden med ny…

Nu kan Bispebjerg og Frederiksberg Hospital som de første i verden undersøge patienter med en ny type PET/CT-scanner.