Bispebjerg Hospital først i verden med ny scannerteknologi

Nu kan Bispebjerg og Frederiksberg Hospital som de første i verden undersøge patienter med en ny type PET/CT-scanner.

Af Michael Dreyer

 

Den digitale PET CT scanner uden skal. Bemærk vandafkølingsslangerne, der er nødvendige for at holde temperaturen nede. Foto: Lars Friberg.

 

I marts 2016 satte Bispebjerg og Frederiksberg Hospital blæk på købskontrakten og blev dermed verdens første, der har erhvervet en ny generation af digitale PET/ CT-scannere, som er CE-mærket til patientundersøgelser. Den nye scanner er netop blevet indviet og er klar til arbejdet i afdelingen for Klinisk Fysiologi og Nuklear Medicin.

 

”Indvielsen markerer en verdensnyhed og teknologisk landvinding til gavn for mennesker, der skal undersøges for alvorlige sygdomme. De får kortere, mere skånsomme og præcise undersøgelser. Samtidig er indkøbet af scanneren med til, at vi i Region Hovedstaden kan fastholde vores gode position på dansk og europæisk plan, når det gælder udnyttelsen af PET/CT teknologien, som bruges til stadig flere undersøgelser,” siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).

 

Digital teknologi betyder lavere stråledosis

Afdelingen har indkøbt i alt 3 nye PET/ CT-scannere, hvoraf den ene er en digital scanner, der er helt ny på markedet. De nye scannere giver ekstra kapacitet, og den digitale PET/CT-scanner kan, ifølge Lars Friberg, noget ekstra.
”En af fordelene ved en digital scanner er, at den er mere følsom, så med den samme radioaktivitetsmængde vil vi kunne opfatte meget mere. Det er en del af vores langsigtede strategi for at mindske stråledosis både for patienter og for personalet. Det har vi arbejdet med igennem mange år,” forklarer Lars Friberg. ”Den har desuden en meget høj opløsningsevne, der vil kunne give mere detaljerede billeder, hvor man potentielt kan opdage bittesmå metastaser, som før var svære at skelne på scanningsbillederne,” fortsætter han. Lars Friberg peger også på, at behovet for PET/CT-scanninger er kraftigt stigende.

 

”Antallet af kræft- og demenstilfælde er stigende, samtidig med at flere kræftpatienter i dag bliver undersøgt med PET/ CT. Der er desuden andre undersøgelser, som i stigende omfang bliver lavet med PET/CT,” siger Lars Friberg, der til eksempel nævner en ny teknik til hjerteundersøgelser, som har reduceret undersøgelsestiden fra 5 timer til 30 minutter, og samtidig giver mere præcise resultater end tidligere. Denne type undersøgelse foretager lægerne på afdelingen ca. 1.200 gange om året.

 

Om Bispebjerg og Frederiksberg Hospital og Klinisk FysiologiskNuklearmedicinsk Afdeling

  • Bispebjerg og Frederiksberg Hospital betjener 416.000 borgere i København og på Frederiksberg.
  • Klinisk Fysiologisk/Nuklearmedicinsk Afdeling betjener den største hjertemedicinske afdeling i Region Hovedstaden og foretager bl.a. ca. 1.200 hjerteundersøgelser årligt – nu med PET/CT-scanning.
  • Afdelingen servicerer halvdelen af Region Hovedstadens borgere for udredning af lungekræft svarende til 8-10 undersøgelser om dagen.

 

Om PET/CT

Hvilke sygdomme undersøger man for ved hjælp af PET/CT-scanninger i Danmark?
Patienter, der udredes for følgende sygdomme, undersøges ofte med PET/CT-scanning:

  • Kræft
  • Demenslidelser – herunder Alzheimers
  • Hjerteundersøgelser
  • Parkinsons
  • Infektioner

 

Hvad er PET/CT?
PET/CT-scanneren kombinerer PET og CT-teknologi i én maskine, så patienten får udført en 2-i-1 undersøgelse.

  • PET-delen er en billedundersøgelse, hvor patienten får sprøjtet et radioaktivt sporstof ind i kroppen inden undersøgelsen. PET-scanningen kan vise mange små detaljer i kroppen, som blandt andet gør det muligt at se tegn på kræft på et tidligt stadie.3
  • CT-delen er en røntgenundersøgelse, der giver et meget præcist billede af, hvor sygdommen sidder.

 

Hvad er digital PET/CT?
PET-scanneren opfanger signalet fra det radioaktive sporstof, som patienten får indsprøjtet før undersøgelsen. Den digitale PET/CT-scanner opfanger disse signaler digitalt.

 

Udgivelse: Radiografen 02, marts 2017, årgang 45