Foldere og flyers

Radiografiens Forlag udgiver relevante foldere inden for det radiograffaglige felt.

Faglig forsvarlighed

Som radiografer står vi overfor forskellige valg i vores professionelle virke. Vi er pålagt at tage stilling til hver eneste patient og undersøgelse ud fra individuelle forudsætninger og derved kalder alle beslutninger på større eller mindre overvejelser.

 

Som fagforening for radiograferne ønsker Radiograf Rådet at fremhæve, hvad det indebærer at arbejde fagligt forsvarligt. Dette skrift vil uddybe, hvad der ligger i faglig forsvarlighed.

Guide til studerende: Få en ordentlig løn, når du arbejder som vikar

Mange afdelinger ønsker at ansætte studerende, da der mangler radiografer - især under ferier. Som studerende er du ikke dækket af den almindelige overenskomst for radiografer. Vi har derfor samlet fem gode råd til dig, der som studerende ønsker at arbejde som vikar.

Forskrifter for god praksis ved udvikling og forskning indenfor radiografi

Hvorfor har vi brug for forskrifter for god praksis indenfor udvikling og forskning i radiografi?

 

Svaret på spørgsmålet ovenfor er, at vi har brug for forskrifter, for at sikre at udvikling og forskning lever op til fastsatte etiske standarder.

Etik for Radiografer i Danmark

Hvorfor har vi brug for etiske retningslinjer? Som radiografer står vi ustandseligt overfor moralske valg i professionelle sammenhænge. Vi træffer valg, nogle gange uden at dvæle ved valget, andre gange med en knivskarp erindring om tidligere valg og følgerne deraf.

 

Valgene fylder i det professionelle arbejdsliv i samspillet mellem radiograf, patient og den teknologi vi betjener os af. Valgene sigter mod at finde rette løsninger og minimere uretfærdighed.

Værd at vide for radiografer - om mødet med studerende

Tanken bag denne pjece er at inspirere jer som ansatte til at give det bedste indtryk af jeres arbejdsplads, når I modtager studerende i den kliniske del af deres uddannelse.

 

Indholdet er ment som en række gode råd om, hvordan både I og de studerende får størst udbytte af opholdet.

Værd at vide for radiografstuderende - om mødet med den kliniske del af uddannelsen

Tanken bag denne pjece er at inspirere dig som studerende til at få det optimale ud af den kliniske del af din uddannelse ude på afdelingen.

 

På baggrund af vores egne erfaringer indeholder pjecen en række gode råd om, hvad der forventes af dig som studerende, og om hvad du selv kan gøre for at få et godt udbytte af den kliniske del af din uddannelse.

Radiografiens & Radiologiens Dag

Den 8. november 1895 opdagede Wilhelm Conrad Röntgen at visse stoffer udsender elektromagnetisk stråling, der kan bruges til at se ind i menneskets krop. En opdagelse som revolutionerede lægevidenskaben.

 

På Radiografiens Dag, den 8. november, fejrer hele verden, hvert år opdagelsen af Røntgenstrålen.

Foreningen af Radiografer i Danmark – 40 års jubilæum

I forbindelse med 40 års jubillæum, udgav vi et jubilæumsskrift, hvor man kan læse om radiografi i begyndelsen, radiografuddannelsen, de første elever, landskurser, arbejdspladsen i 80’erne, generalforsamlinger og kongresser, kampen om lønnen, fagbladet (Kassetten og Radiografen), FRD’s lokaler gennem tiderne, FRD og andre organisationer.

Radiografisk pædiatri

Radiograf Rådet har valgt at lægge ”Retningslinjer for radiografer ved radiologiske undersøgelser” som er udarbejdet af Afdeling for Røntgen og Skanning på Rigshospitalet. Den kan frit hentes og inspirere til eget arbejde med Radiologisk Pædiatri.