Til annoncøren

Annoncebetingelser og priser for 2021

Levering af materiale

Al materiale til radiografen skal leveres til redaktion@radiograf.dk, i et højtopløseligt filformat, enten som pdf., eps., eller jpg.

 

Annoncer skal overholde bladets annonceformat og mærkes med korrekt formatbetegenelse.

 

Kræver det indsendte materiale yderligere opsætning for at kunne indgå i radiografens design, vil der automatisk blive pålagt et opsætningsgebyr på 500 kr.

 

Deadline

Deadline for indlevering af materiale til Radiografen er den sidste hverdag i måneden før en given udgivelse.

 

Opsætning

Redaktionen kan, mod et gebyr på 500 kr., hjælpe med opsætningen af annoncer til både blad og web. Det vil stadig være op til annoncøren at levere fyldestgørende tekst –og billedmateriale, samt evt. logo.

 

Betingelser

Udgiver forbeholder sig ret til at afvise annoncer, der af redaktionen vurderes til ikke at leve op til bladets grafiske standart, være i strid med redaktionen vision for bladet, eller ikke er endelig godkendt af redaktionen inden deadline.

 

Kan en annonce forveksles med en redaktionel tekst, forbeholder redaktionen sig ret til at forsyne annoncen med ordet ”annonce”.

 

Må en aftalt annonce udgå af produktion som følge af overskridelse af den, i produktionsplanen angivende deadline for den pågældende udgivelse, hæfter annoncøren for det fulde beløb. Samme forhold gælder også i tilfælde af, at der er aftalt en alternativ senere deadline med redaktionen.

 

Annoncører kan frit tilbagekalde en booket annonceplads inden deadline for den pågældende udgivelse. Ønsker annoncøren at tilbagekalde en booket annonce efter deadline hæfter annoncøren for annoncens fulde beløb.

 

Betaling

Alle priser er i DKK og oplyses eks. moms.                                                                                  

 

Annoncepriser

Netannoncer

Alle stillingsannoncer der bringes i Radiografen kan også bringes på Radiograf Rådets hjemmeside (en kopi af bladannoncen). Mod et tillæg på 2.250 kr. kan der på hjemmesiden, ved samtidig annoncering i radiografen, frit vælges blandt stillingsannonce formaterne.

 

Alle stillingsannoncer ligger ca. en måned på hjemmesiden eller til ansøgningsfristen udløber.

 

Hvis man kun ønsker sin stillingsannonce på hjemmesiden, koster det en enhedspris på 5.500 kr. og der kan frit vælges format fra radiografens stillingsannoncer.

 

Kommercielle annoncer

                                                                                                                                                           

Stillingsannoncer