Da verden gik i stå - COVID-19 og de uafklarede spørgsmål

Fra Danmark lukkede den 12. marts og indtil påske, har der været mange forskellige problemstillinger, som radiograferne skulle forholde sig til i deres dagligdag...

Af Michael Dreyer (artikel) og Troels Jeppesen (tidslinje)

 

...Og disse har naturligvis affødt en række spørgsmål og problemstillinger, som Radiograf Rådet har forsøgt at navigere i efter bedste evne.

 

Der er rigtig mange, der har fået ændret deres dagligdag efter den 12. marts. Hjemmearbejdspladser florerer i stor udstrækning, og kahytkulleren hærger, når ens sociale liv på den måde bliver amputeret. Radiograf Rådets sekretariat har i en måneder befundet sig på 8 adresser, og ingen af dem er H.C. Ørsteds Vej 70. Radiograf Rådets sekretariat har med andre ord fra den 12.3 arbejdet hjemmefra.


Vores fokus har fra første færd været på at understøtte jer og jeres kollegers vigtige arbejde, primært ved information og vejledning, men også ved at imødekomme og understøtte de behov, der evt. vil opstå, som følge af jeres arbejde. Til dette arbejde har vi haft brug for jeres tilbagemeldinger, og dem har vi fået rigtig mange af.

 

Udsatte

Det blev klart fra første færd, at måden at håndtere den nye situation på var forskellig fra region til region – fra hospital til hospital. Hvem skulle sendes hjem, hvem måtte eller skulle fortsætte med patientnært arbejde og hvordan blev alt dette afgjort. Det viste set hurtigt ret tydeligt, at hospitalsdirektionerne havde forskellige tolkninger af Sundhedsstyrelsens udmeldelser. Og at de retningslinjer, som gjaldt befolkningen, ikke altid gjaldt personalet på vores afdelinger. Som en radiograf skrev til os, ”containerpladsen lukker for at undgå smitte men sygehuse...”. Der var en vis forundring over, at ambulatoriepatienter og elektive operationer blev afviklet som planlagt, og at man skulle indkalde patienter fra venteliste, ved afbud eller udeblivelser. Det hang ikke sammen, at hele landet lukkede for udefrakommende – på nær sygehusene.

 

Forskelle regionerne imellem gav anledning til mange spørgsmål. Nogle regioner havde efter sigende lukket mammografiscreening, andre ikke. Andre igen kørte som nævnt elektive undersøgelser - selv i weekenden. I forhold til det, der blev sagt på diverse pressemøder og den virkelighed, der blev oplevet, så gav dette anledning til mange spørgsmål fra medlemmer.

 

Studerende

Meget tidligt i forløbet var der spørgsmål om, hvordan denne nedlukning ville ramme de studerende. Undervisningsplanerne blev suspenderet, men afdelingerne prøvede at omstille sig til den bølge af COVID-19 patienter. Hvordan skulle de få godkendt klinikforløb, for eksempel? Radiograf Rådet fulgte de retningslinjer, der kom fra DSR. I starten var vi meget opmærksomme på, at de studerende ikke uden videre skulle agere gratis arbejdskraft – dog også med det fokus, at vi skulle være fleksible. Hverdag og ”som vi plejer” fandtes ikke, og ville nok ikke komme tilbage lige med det samme. Det var klart.

 

Skolerne var af den opfattelse, at de studerende skulle blive i klinikken, selvom de ikke modtog direkte undervisning, og skolerne og regionerne fandt hurtigt en fælles forståelse for, at sædvanlige undervisningsforløb ikke ville kunne gennemføres. Og det viste sig ligeledes hurtigt, at de studerendes største bekymring var, hvorvidt de under disse omstændigheder kunne få godkendt deres klinikforløb.

 

Man kan sige at problemstillingen med de studerende landede pragmatisk, når det gælder klinikforløbene. Hvordan, det vil være med eksaminer med videre, er i skrivende stund stadig uklart.

 

Ferie

Det blev hurtigt klart, at nogle dele af det offentlige arbejdsmarked var en del af det kritiske beredskab, og andre ikke var. Mange offentlig ansatte blev hjemsendt – især de der arbejder på rådhuse og regionsgårde blev hjemsendt eller fik tildelt hjemmearbejdspladser. Det skete i første omgang med fuld løn.

 

Arbejdsgiverne så dog temmelig hurtig, at der kunne blive problematisk, hvis de der skulle hjemsendes efterfølgende – såfremt at de skulle møde op igen i indeværende ferieår – skulle afvikle restferie. Der ville også blive temmelig travlt, når hele administrationen vender tilbage.

 

Derfor indgik Forhandlingsfællesskabet og arbejdsgiverne hurtigt en aftale om, at man kunne varsle ferie for hjemsendt personale og personale, der ikke varetog opgaver i perioden 28. marts til 13. april.

 

Radiograf Rådet mente ikke at denne aftale berørte særlig mange af vores medlemmer. Arbejdsgiverne var dog flere steder af en anden opfattelse, og vi oplevede få steder, at radiografer også blev varslet ferie efter aftalen.

 

Igen, så viste de ansatte samfundssind og fleksibilitet, og de steder, hvor der blev varslet, endte det med at blive gjort i mindelighed.

 

Den anden del af aftalen vedrører de ansatte, der på grund af omstændighederne er afskåret fra at holde restferie inden 1. maj, og deres muligheder for at overflytte ferien til næste ferieår.

 

Screeninger

Den problemstilling, der har fyldt mest før påske, er spørgsmålet om, hvorfor der blev screenet på livet løs ude i mammografiscreeningen.

 

Screeningspersonalet, Radiograf Rådet og Danske Regioner var enige – det gav ingen mening i corona-situationen at der screenes løs. Charlotte Graungaard Falkvard flere samtaler med Karin Friis Bach, der er formand for Danske Regioners sundhedsudvalg og de arbejdede begge intensivt for at få lukket screeningerne ned. Det var dog umuligt at hive et svar ud af Sundhedsstyrelsen, før den 20. marts. Sundhedsstyrelsen fastholdt at fortsætte med screeningerne ud fra synspunktet, at ”En del af aktiviteterne i sundhedsvæsenet er lukket ned på baggrund af begrænsninger i patientrettighederne jf. Bekendtgørelse om begrænsning af rettigheder på sundheds- og ældreområdet i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19). Screeningsprogrammerne er dog ikke nævnt i bekendtgørelsen, og skal derfor fortsat køre, ligesom øvrige aktiviteter på kræftområdet. Vi har ventet lidt med at svare, da vi skulle afklare med Sundheds- og Ældreministeriet om der var overvejelser om at tage kræftområdet med i bekendtgørelsen.”

 

Dermed havde vi fået et svar. Et svar, som vi stadig stillede os undrende overfor, ligesom vores medlemmer ude i enhederne gjorde. Man sidestillede screening med kræftbehandling, hvilket ikke giver mening, da det er raske kvinder, der screenes. Som et kuriosum, så mener en af landets førende onkologer sagtens, at der kunne sondres i den egentlige kræftbehandling, da ikke alt er kritisk. Men kræft, som er suverænt den mest magtfulde diagnose, vi har, tør Sundhedsministeren ikke pille ved. Overhovedet.

 

Værnemidler

Det fokusområde, der så tog over op til påsken, og som endnu ikke er løst helt, er problematikken om værnemidler. Det er dér, kampen for vores medlemmers sikkerhed skal kæmpes, og dér vi oplever størst frygt og usikkerhed. Handsker, håndsprit og visirer er der ikke længere mangel på. Og det er godt. Der er dog i skrivende stund stor usikkerhed ude i frontlinjen, og den skal vi prøve at dæmme op for. Dette skal blandt andet gøres ved, at de ansatte forholder sig konkret til de retningslinjer, der bliver udstukket. Også ved mangel på værnemidler.

 

Og bliv nu hjemme, selv ved mindre symptomer, der normalt havde sendt dig på arbejde.

 

COVID-19 tidslinje

En tidslinje over udvalgte myndighedsskridt i forhold til COVID-19 viser udviklingen af virussen i Danmark til og med 1. april.

 

Antal smittede (nye)/(samlet)
Antal hospitalspatienter (indlagte)/(heraf intensive)        
Antal døde (samlet)

 

Inddæmningsfase

 

24. februar 2020                             

 

25. februar 2020                            

 

27. februar 2020                            
Antal smittede (1)
Antal hospitalspatienter (usikkert)

 

28. februar 2020                             
Antal smittede (2)
Antal hospitalspatienter (usikkert)

 

29. februar 2020                             

Antal smittede (3)
Antal hospitalspatienter (usikkert)

 

1. marts 2020

Antal smittede (4)
Antal hospitalspatienter (usikkert)

 

3. marts 2020

Antal smittede 13/17
Antal hospitalspatienter (usikkert)

 

4. marts 2020

Antal smittede 3/20
Antal hospitalspatienter (usikkert)

 

5. marts 2020

Antal smittede 10/30
Antal hospitalspatienter (usikkert)

 

6. marts 2020               

Antal smittede 2/32
Antal hospitalspatienter (usikkert)

 

7. marts 2020               

Antal smittede 9/41
Antal hospitalspatienter (usikkert)

 

8. marts 2020               

Antal smittede 48/89
Antal hospitalspatienter (usikkert)

 

9. marts 2020               

Antal smittede 210/299
Antal hospitalspatienter (usikkert)

 

10. marts 2020              

Antal smittede 256/555
Antal hospitalspatienter (usikkert)

 

11. marts 2020              

Antal smittede 207/762
Antal hospitalspatienter (usikkert)
Antal døde (1)

 

Afbødningsfase

 

12. marts 2020              

Antal smittede 44/806              
Antal hospitalspatienter (usikkert)
Antal døde 1

 

13. marts 2020                               

Antal smittede 33/839
Antal hospitalspatienter (usikkert)
Antal døde 1

 

14. marts 2020                               

Antal smittede 37/876
Antal hospitalspatienter (usikkert)
Antal døde 2

 

15. marts 2020                               

Antal smittede 45/921
Antal hospitalspatienter (usikkert)
Antal døde 4

 

16. marts 2020                               

Antal smittede 74/995
Antal hospitalspatienter 62/10
Antal døde 5

 

17. marts 2020                               

Antal smittede 76/1071
Antal hospitalspatienter 82/18
Antal døde 6

 

18. marts 2020                               
Antal smittede 83/1154
Antal hospitalspatienter 129/24

 

19. marts 2020              

Antal smittede 107/1261
Antal hospitalspatienter 153/30
Antal døde 15

 

20. marts 2020              

Antal smittede 103/1364 
Antal hospitalspatienter 186/37  
Antal døde 19

 

21. marts 2020              

Antal smittede 48/1412
Antal hospitalspatienter 206/42
Antal døde 22

 

22. marts 2020              

Antal smittede 61/1473
Antal hospitalspatienter 232/46
Antal døde 25

 

23. marts 2020

Antal smittede 132/1605
Antal hospitalspatienter 254/55
Antal døde 31     

 

24. marts 2020

Antal smittede 139/1744
Antal hospitalspatienter 301/69
Antal døde 37

 

25. marts 2020

Antal smittede 147/1891
Antal hospitalspatienter 350/87
Antal døde 43 

 

26. marts 2020

Antal smittede 159/2050
Antal hospitalspatienter 386/94
Antal døde 53 

 

27. marts 2020 

Antal smittede 205/2255
Antal hospitalspatienter 430/109
Antal døde 65

 

28. marts 2020

Antal smittede 201/2456
Antal hospitalspatienter 459/121
Antal døde 74

 

29. marts 2020

Antal smittede 128/2584
Antal hospitalspatienter 499/131
Antal døde 82

 

30. marts 2020

Antal smittede 303/2887
Antal hospitalspatienter 533/137
Antal døde 92 

 

31. marts 2020

Antal smittede 239/3126
Antal hospitalspatienter 529/145 
Antal døde 104

 

1. april 2020

Antal smittede 233/3359
Antal hospitalspatienter 535/146
Antal døde 119

 

 

Udgivelse: Radiografen 03, april 2020, årgang 48