Debatindlæg: Kan vi kun tillade opgaveglidning, når vi får mere?

Debatindlæg og kommentar til kronik i Sjællandske Medier af formand for Radiograf Rådet, Charlotte Graungaard Falkvard.

Af Carsten Varney, Ledende overradiograf, Sjællands Universitetshospital, Billeddiagnostisk Afdeling.

 

Kære Charlotte og Radiograf Rådet.

 

Med al ære og respekt for at du er formand for Radiograf Rådet og SKAL tale radiografernes sag……… så er jeg meget forundret og skuffet over dit debatindlæg i Sjællandske Medier, af flere årsager.

 

Den helt åbenlyse, hvorfor tager min fagforeningsformand ikke en kort formel kontakt forud for et sådant indlæg? Jeg kan i HB referater se at sagen har været diskuteret tilbage i april 2021. Om ikke andet så som en orientering om at indlægget kan forventes at komme i pressen! Så kunne mit personale være forberedt på en eventuel reaktion.

 

At Radiograf Rådet kan have viden om at problemet med arbejdskraft i mammografiscreeningen i Region Sjælland, er et radiologproblem, som det fremgår i dit debatindlæg, undrer mig såre. Regionen overholder maksimale svartider på granskning, som er 10 dage, jvnf. guidelines. Her kunne et faktatjek have afklaret om der var hold i dine påstande.

 

Derimod mangler Region Sjælland kvalificeret personale til at varetage mammografiscreeninger. Så kan vi have en lang og udmarvende debat om det er ”os”/mig, der er dårlig til at rekruttere, ikke har vilje til at lave rotationsordninger, mangler kreative ledere, der ikke har blik for kvaliteten, politikere som gerne ser flere skandaler, men dette måtte i mine øjne gerne være dialogbaseret ud fra faktuelle oplysninger. Samt langt mere løsningsorienteret end blot at smide en allerede arbejdende kollegial personalegruppe under bussen.

 

Såfremt Radiograf Rådet sidder med løsninger som kan rekruttere i omegnen af 30 radiografer til Region Sjælland, hvoraf de 10 fast skulle arbejde med mammografiscreening, samt dem der måtte mangle indenfor en kort tidsramme, så hører jeg meget gerne om det.

 

”Skandalen”, som du formentlig hentyder til, ”Ringstedsagen”, havde intet med kvaliteten af de mammografiscreeninger der blev foretaget, at gøre. Den har altid været og er fortsat i top.

 

”Ringstedsagen”, drejede sig om procedurer, mangelfuld visitation af henvisninger, samt sikring af nyansatte lægers oplæring. Så at spørge om vi/politikerne tør risikere flere skandaler, synes jeg er et uskønt forsøg på at ”hænge” en dygtig faggruppe unødigt ud i pressen.

 

Dit debatindlæg gør mig specielt ked af det på mange af vore daglige kollegaers vegne, screeningsassistenterne. Der har i 12 - 13 år gået mange screeningsassistenter rundt i ALLE regioner og varetaget mammografiscreeninger. Såfremt den kvalitet de har leveret i de mange år, ikke levede op til kvalitetskravene, ville de faglige selskaber ganske givet have reageret for år tilbage.

 

Ligeså er den sundhedsperson, kvinderne møder, både professionel og veluddannet, hvad end det drejer sig om en sygeplejerske, radiograf eller screeningsassistent. Hvis ikke det var tilfældet arbejdede de ikke med screeningsundersøgelser, om det så er den ene eller anden faggruppe. Jeg vil ligeledes gøre opmærksom på at det personale der forventes rekrutteret til uddannelsen, er personale med en sundhedsfaglig baggrund, som minimum 1 års uddannelse, suppleret, ikke med få ugers efteruddannelse, men et 20 ugers forløb. Et uddannelsesforløb som tidligere har opnået godkendelse i Sundhedsstyrelsen. Der er altså IKKE tale om en ny uddannelse.

 

Det er personale som har en bred sundhedsbaggrund, som bliver suppleret med et fokuseret uddannelsesforløb, møntet på at udføre mammografiscreeninger.

 

Hvis du med en rotationsordning mener, at jeg skal bede det nuværende personale på røntgenafdelingen om at tage vagter i mammografiscreeningen, minimum 2 dage om ugen for at overholde guidelines. Så er jeg bange for at det personale siger op hurtigere end vi kan se deres skosåler!

 

Hvis du derimod mener, at vi skal ansætte personale, som vi i øvrigt ikke kan, rekruttere fordi der ikke ER ledige radiografer. Skulle de i så fald så læres op til at arbejde i screeningen, med samme godkendelse og kvalitetskontrol som screeningassistenterne, minimum 2 dage ugentlig, samt ydermere oplæres til at arbejde i den konventionelle røntgenafdeling? Hvor vi i så fald kunne risikere en lavere kvalitet, som minimum en langt længere oplæringstid, begge steder?

 

I en tid hvor vi subspecialiserer os indenfor eget fag, for at sikre en så høj faglig standard som overhovedet muligt, kan jeg ikke se hvorfor vi skal risikere at udvande kvaliteten med den ene hånd, blot for at forsøge at udelukke en faggruppe i at fortsætte deres arbejde med den anden hånd. Men alle gode ideer og forslag kan selvfølgelig diskuteres, hvis man rettelig ønsker en diskussion. I en sådan diskussion må rekrutteringssituationen lokalt også tænkes ind.

 

Til sidst vil jeg indvende, at hvis vi hver eneste gang vi startede et hold op på uddannelsen til beskrivende radiografer, en uddannelse jeg som subkreativ, ikke kvalitetsorienteret, ikke rotationsindstillet leder, har været med til at stable på benene. Skulle høre fra Dansk Radiologisk Selskab, at de nuværende beskrivende radiografer er dårlige, ikke beskriver med høj kvalitet, hellere ser skandaler. UDEN at nogen rent faktisk kom med løsninger på den store mangel på radiologer, samt ikke at have tjekket om kvaliteten var ok, så ville jeg blive rigtig pikeret og vred og bede Radiograf Rådet tage sagen op med DRS. Samt selv gå voldsomt i brechen for mit personale, som gør et rigtigt flot stykke arbejde, med en meget høj grad af faglighed, hver dag. Ligesom mine screeningsassistenter gør det indenfor deres område. I øvrigt ville jeg kæmpe med næb og klør for at fortsætte uddannelsen af radiografer til beskrivende radiografer.

 

Og hvad hvis sygeplejerskerne ligeså udtrykker mishag over at der blev uddannet radiografer hvert eneste år, fordi røntgensygeplejersker er langt bedre uddannet til at tage vare på patienterne, samt at radiograferne leverer et dårligt fagligt arbejde? Uden nogen form for dokumentation i øvrigt. Dette var en diskussion da uddannelsen til radiografer startede op.

 

Hvis din retorik skal gælde den ene vej, bør den vel også gælde den anden vej?

 

Kan vi kun tillade opgaveglidning eller ændring når vi får mere, men ikke når andre faggrupper, som i øvrigt allerede varetager opgaverne, ønsker en udvidelse eller at fastholde antallet af personaler?

Udgivelse: Radiografen 04, juni 2021, årgang 49