Debatindlæg: Medbestemmelse i vejen til Rom

Jeg ramte bunden da en alt for lille pose til gonadebeskytteren, blev brugt som brækpose, så patientens klistrede mørkegrønne bræk ramte mine hænder og uniform… får stadig en kvalmende fornemmelse ved tanken.

Af Torben Kirk Lehnskov, Radiograf og Klinisk underviser, Klinisk Fysiologisk og Nuklearmedicinsk afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler

 

Dette var min første dag som studerende på en røntgen afdelingen, som var fyldt med spænding over endelig at skulle udføre undersøgelser. Men frygt og et overdrevet behov for hurtig anerkendelse, medførte en elendig først dag.

 

Men brækhistorien var en humoristisk indslag i kaffestuen og hjalp med at få et tilhørsforhold til afdelingen. En senere deltagelse i afdelingens sommerfest, øgede relationen og fællesskabsfølelsen. Det styrkede mulighederne for at indgå aktivt i klinikken og gav en masse succes oplevelser, som medførte en personlig vækst, fordi følelsen af kompetencer kom i en let strøm.

 

Her 10 år senere er en dag i rum, fyldt med rutiner, men jeg elsker en behagelig arbejdsdag med hospital kaffe, mødet med en masse forskellige patient og kollegial hygge. Men vores radiografstuderende bør aldrig have en rutinepræget dag, fordi gode læringsprocesser kræver udfordringer. I ønsket om udvikling, er udfordringer en nødvendighed for at undgå kedsomhed. Den bedste læring sker i balancen mellem udforinger, der er tilpasset individets kompetencer.

 

Den skamfulde klinikstart blev aldrig en stor frustration, men det gjorde oplevelsen af, at man ofte skulle tilpasse sig de forskellige fastansatte. Det var frustrerende at skulle huske hvordan hver enkelt radiograf ønskede et lateralt håndled udført! Jeg tænker at mange af jer, genkender følelsen. Personligt har jeg længe sagt til vores studerende, at dette er et uundgåelig grundvilkår, som den studerende må acceptere. Men jeg tog fejl, for der er mange veje til Rom og sådan er det også i radiografens arbejde. Det afgørende er at kommer til den rette destination = en diagnostiske valid undersøgelse. Efter jeg er begyndt at giver mere plads til medbestemmelse, oplever jeg nu mere energiske og engageret studerende. Så lad os alle skabe lidt mere plads, til at den studerende får rum til medbestemmelse. Det opfulgt af god konstruktiv feedback, vil være en investering som giver et tifoldigt udbytte. Fordi kompetente og engagerede studerende, en dag bliver vores nye kollega.

 

Ordet medbestemmelse anses som synonym for begrebet autonomi. Overstående figur viser hvordan vi kan understøtte medbestemmelsen. Teorien stammer fra Daniel H. Pink fire autonomifremmende T’er. Illustration af Chih-Han Henry Ma.

Anvendt litteratur:

Richard M. Ryan og Edward L. Deci, Self-Determination theory: Basic psychological needs in motivation, development and wellness, 2017.
Daniel H. Pink, Drive – the surprising truth about what motivates us, 2018.

Udgivelse: Radiografen 03, maj 2021, årgang 49