Debatindlæg: Pas på kvaliteten i brystkræft-screeningerne

Debatindlæg/kronik i Dagbladet, Sjællandske Medier og på SN.dk, den 18. maj 2021.

Af Charlotte Graungaard Falkvard, formand for Radiograf Rådet

 

I Region Sjælland er der voldsomme udfordringer med at leve op til kravene om, at alle kvinder mellem 50 og 69 år skal have tilbud om en brystkræft-screening med et interval på maksimalt to år og tre måneder. Region Sjælland har således for nyligt måtte give besked til flere end 5500 kvinder om, at regionen ikke kan leve op til de nationale retningslinjer på området. Regionens ansvarlige politikere ønsker at ændre på den uholdbare situation og vil handle hurtigt for at imødegå de voksende ventelister på brystkræft-screeninger, men deres løsningsforslag kan føre til andre og alvorligere problemer.

 

Den hurtige, men potentielt farlige vej til en løsning i Region Sjælland går via oprettelse af en uddannelse som »screeningsassistent«. En ny uddannelse, som regionen vil oprette i samarbejde med Professionshøjskole Absalon. Regionsformand Heino Knudsen (S) håber på, at 10 nye screeningsassistenter kan stå klar til at udføre mange af de undersøgelser, regionen ikke i dag kan sikre til tiden. Screeningsassistentuddannelsen, som vil være en kort efteruddannelse for typisk social- og sundhedsassistenter, kan dog vise sig som en problematisk løsning af de aktuelle behov for screeningspersonale i Region Sjælland.

 

Den nye uddannelse kræver dog ministeriets godkendelse, og i forhold til at opnå en ministeriel godkendelse er det værd at bemærke, at Sundhedsstyrelsen tidligere har advaret om, at EU har konkluderet, at patientsikkerheden bringes i fare, hvis mammografiscreeningsundersøgelser ikke udføres af uddannede radiografer og beskrives af radiologer. EU’s konklusion bygger bl.a. på, at en mangelfuld mammografiscreening kan betyde, at det bliver umuligt for radiologen (en specialuddannet læge) at vurdere, om der er begyndende cancer - simpelthen på grund af for dårligt billedmateriale. Det betyder i bedste fald, at borgeren skal indkaldes til en ny screening - selvfølgelig med forlængede ventelister til følge. Men ikke mindst vil en genindkaldelse helt naturligt medføre bekymringer for de berørte kvinder. I værste fald at canceren ikke opdages.

 

Kan ikke erstattes

Den første og ofte den eneste fagligt uddannede sundhedsperson, borgeren møder, er den person, der foretager selve screeningen. Her skal kvinden naturligvis møde en veluddannet og professionel person, som har fuld indsigt i opgaven - en indsigt, radiografer har i kraft af en solid uddannelsesballast. Den kan ikke erstattes af en kort efteruddannelse af få ugers varighed.

 

I Radiograf Rådet vurderer vi, at det aktuelle arbejdskraftproblem i høj grad beror på, at radiologer udgør en flaskehals i forhold til screeningsarbejdet, men vi ser også nu, at der er regioner, der har svært ved at rekruttere radiografer til screeningsopgaven, og det er det, der fører til, at Region Sjælland, som Lord Nelson ved slaget på Reden, sætter kikkerten for det blinde øje og tyr til en løsning, der emmer af manglende kreativitet og overblik. Man kan spørge sig selv, hvad en screening til tiden er værd, hvis kvaliteten er tvivlsom?

 

Mammografiscreening er et speciale, der er rigtig godt beskrevet og kvalitetsmonitoreret og faktisk er underlagt europæiske gennemprøvede retningslinjer. Der findes faktisk også en dansk klinisk retningslinje på området, som er udviklet fra de europæiske guidelines, og som Region Sjælland har tilsluttet sig i 2007. Her er det tydeligt, at screeningsassistenter ikke er en mulighed. »For at reducere negative virkninger må screeningsprogrammet være velorganiseret og personalet veluddannet.« Ligeledes står der, at radiografen/ røntgensygeplejersken eller andet specialuddannet personale udgør det fotograferende personale.

 

Hvorfor er rekrutteringen svær?

Det kan handle om mange ting, men i de regioner hvor der ikke er problemer, sørges der blandt andet for rotation. Mammografiscreening indebærer for radiograferne at der skal seks-syv kvinder igennem produktionsapparatet i timen. Det betyder ensidigt gentagne bevægelser, og vi ser i Radiograf Rådet en stigning i skulderskader indenfor specialet. Det kan imødegås ved f.eks. rotation. Da jeg ikke har fantasi til at forestille mig at en anden faggruppes skuldre er mere modstandsdygtige end radiografers, synes det for mig kynisk at gå efter en løsning med screeningsassistenter, som jo ikke har mulighed for at rotere til andre opgaver inden for radiografien.

 

Manglende vilje

Nogen vil påstå, at det ikke er muligt at rotere - jeg påstår, at det er manglende vilje og kreativitet.

 

De gode løsninger findes, når vi tør drøfte åbent og indtage input fra alle relevante parter - derfor etablerer Radiograf Rådet et mammografiscreeningstopmøde i slutningen af juni, hvor alle med indsigt og viden får mulighed for at deltage. Jeg ønsker ordentlige løsninger for området.

 

Radiograf Rådet og mange andre med os besidder både viden om og har idéer til, hvordan vi kan finde en bæredygtig og permanent løsning på manglen på screeningspersonale. Der hvor det fungerer problemfrit er man også villig til at dele viden. Jeg vil derfor opfordre de ansvarlige politikere - med regionsformand Heino Hansen i spidsen - til hurtigst muligt at indlede en dialog med mig og andre med indsigt i screening, så vi sammen kan finde løsninger til glæde og gavn for ventelisterne, men vigtigere endnu: de borgere i Region Sjælland, der skal lægge bryst til screeningerne.

 

Der er vel ikke brug for flere skandaler?

Udgivelse: Radiografen 04, juni 2021, årgang 49