”Dilemmaer i sundhedsvæsenet” – alvorlig humor afsluttede kongressen med succes.

Fredag eftermiddag blev lokalet fyldt godt op til radiografsessionen ”Dilemmaer i sundhedsvæsenet”...

Af Claus Brix

 

...en debat der var udsprunget af sagen fra Kolding Sygehus, hvor patienterne bookede deres egen tid til undersøgelser, hvilket ikke var i overensstemmelse med lovgivningen, til trods for, at det var en klar forbedring for patienten og afdelingen.

 

Vi havde samlet et panel bestående af Karin Friis Bach, Formand for Danske Regioners Sundhedsudvalg, Mona Muusmann Pedersen, formand for Patient- og Pårørenderådet i Vejle, Mads Koch Hansen, lægefaglig direktør for Sygehus Lillebælt samt Kjeld Møller Pedersen, professor på SDU.

 

Som moderator havde vi inviteret Mads Steffensen, der er kendt fra blandt andet Mads & Monopolet på DR. Han var forsynet med en række indsamlede dilemmaer fra radiografiens verden. Mads Steffensen indledte debatten med at oplyse at han i sine programmer plejede at komme under bæltestedet, men det blev ikke sandsynligt med vores professions dilemmaer – så var tonen lagt til en munter og alligevel alvorlig diskussion.

 

Dilemmaer

Godt 50 deltagere havde fundet vej til debatten, heraf en del radiologer, som også var aktive i debatten. Mads Steffensen fangede, trods vores fagterminologi, detaljerne i dilemmaerne, som han med sikker hånd kastede ud til debattørerne på skift.

 

Debatten løste ikke dilemmaerne, men den gav et nuanceret billede af, at vi er enige om, at der er problemer der skal arbejdes med. Vi fik vendt og drejet nogle af de problemer vi står med, og på Mads Steffensens finurlige måde drejet det til at løsningen på alle problemer er: ”Giv patienten en sprøjte eller snak om tingene”. Alle i salen synes at have fået en god og seriøs afslutning på kongressen og noget refleksion med til hjemturen. Debattørerne har ret sikkert lært vores fag at kende, og sikkert taget noget videre med til deres omgangskredse.

Udgivelse: Radiografen 01, februar 2020, årgang 48