Do's and don'ts - ferie under sygdom

Radiograf Rådets konsulenter får ofte spørgsmål fra ledere og basisradiografer om, hvad en sygemeldt ansat må og ikke må under sygdom. Vi vil her redegøre for reglerne på området og samtidig appellere til at folk bruger deres sunde fornuft.

Af Michael Dreyer, faglig konsulent

Pokkers også. Rejsen er købt, du skal bare ned i Sydens sol og slappe af. Ligge ved poolen og allerhøjst anstrenge dig, når du rækker ud efter din Gin og Tonic. Eller cola. Eller hvad du ellers foretrækker at drikke i den situation. Og så 5 uger inden falder du på det glatte fortov og får et grimt brud på hånden, hvor operation er påkrævet. Det er klart at du i hvert fald i de første seks uger må holde hånden i ro. Og at du måske vil være sygemeldt – fuldt eller delvist – endnu længere på grund af skaden.

 

Men må du tage af sted til Sydens sol og varme under din sygemelding? Og hvem skal du spørge?

 

Oplever tvivl

Hændelsen er opdigtet, men kunne ligeså godt være sand. Det er sandsynligvis også sket for en eller anden på et eller andet tidspunkt.

 

En klar tommelfingerregel, hvis du oplever tvivl, er at spørge. Der er nemlig visse situationer, hvor det er nemmere at få tilladelse end tilgivelse.

 

Ifølge en principafgørelse fra Ankestyrelsen (se tekstboks) er det muligt og lovligt at afholde ferie under sygdom. Afgørelsen anviser konkrete retningslinjer for hvordan det skal gøres, og den stadfæster samtidig at arbejdsgiver holdes økonomisk skadefri, når retningslinjerne overholdes.

 

Teknisk raskmelding

Det som afgørelsen siger er, at arbejdsgiver ved afholdelse af ferie kan få genoptaget sygedagpengerefusionen fra dagen efter endt ferie, og at den ansatte bruger ferie i sin afholdte ferie. Den ansatte bliver det, man kalder ”teknisk raskmeldt” i ferieperioden og bruger ferie efter sædvanlig procedure. Kommunen skal partshøre arbejdsgiveren i forbindelse med afholdelse af ferie.

 

Men det er alene kommunens vurdering, hvorvidt der er tale om ”lovlige” aktiviteter i henhold til Sygedagpengeloven.

 

Med lovlige aktiviteter menes der aktiviteter, der ikke forhaler ens egen helbredelse. For at pensle det ud, kan man sige, at det nok ikke er OK at tage på skiferie, hvis man er sygemeldt på grund af en knælæsion eller et hovedtraume.

 

Livrem og seler

Det er vores anbefaling, at du først retter henvendelse og får godkendt ferie hos kommunen. Det er betingelsen for overhovedet at afholde ferie under sygdom på et lovligt grundlag. Derefter anbefaler vi at du henvender dig til din arbejdsgiver, for at give besked om at du afholder ferie. Det er ikke en umiddelbar juridisk forpligtelse du har, for som det fremgår er det kommunen, der skal partshøre arbejdsgiveren. Men det er nedfældet i de fleste personalepolitikker. Og brud på personalepolitikker vil i de fleste tilfælde medføre en sanktion, som regel en skriftlig advarsel. Og der er jo ingen grund til at løbe den risiko.

 

Ferie eller ophold

Vi har oplevet at der har været uoverensstemmelse mellem kommunen og arbejdsgiveren om, hvorvidt der er tale om ferie, eller om der blot er tale om et kortere ophold i udlandet, som kommunen har vurderet som en bagatel. I disse tilfælde er det i juridisk forstand kommunen der har det afgørende ord. Mener kommunen at der er tale om et lovligt ophold, og at der derfor ikke gøres tiltag i forbindelse med sygedagpengerefusionen, så er det i vores optik ikke at betegne som ferie. Du vil ikke blive trukket i ferie, og din arbejdsgiver vil ikke opleve en pause i refusionen.

 

Men dette til trods er det altid en god idé at oplyse arbejdsgiver om eventuelle rejser. Det har vi lært af erfaring. Også selvom du ikke er direkte forpligtet til det.

 

Sociale medier

Og det er det primært fordi sociale medier er allestedsnærværende. Du kan blive tagget under et fuldt lovligt ophold, og så vil de der ser det – og som ikke kender sagens rette sammenhæng – måske danne deres eget billede af hvad der foregår. Og det billede kan hurtigt blive fortegnet til, at du render rundt og morer dig, måske endda i udlandet, som sygemeldt. Langt det meste der kan ses på fx Facebook ses jo på et meget uoplyst grundlag, mange ser fx bare på billederne og en eventuel overskrift. Det giver en meget vid anledning til fortolkning, og disse fortolkninger har det med at stikke af i en retning, hvor du som sygemeldt mister kontrollen over de signaler du sender ud.
 
Dine kollegers reaktion på et opslag kan du ikke selv styre. Men er ledelsen orienteret om, at du ikke foretager dig
noget, du ikke måtte, så kan en spirende mumlen i krogene lukkes ned.

 

Og husk, at er du i tvivl om noget, så kan du altid spørge din tillidsrepræsentant til råds.

 

ANKESTYRELSENS PRINCIPAFGØRELSE 39-16 OM SYGEDAGPENGE

  • RASKMELDING
  • PASSIVITET
  • FERIE
  • ARBEJDSGIVERS PARTSSTATUS
  • PARTSHØRING
  • REFUSION

Resumé:
Skyldes raskmeldingen til kommunen alene afholdelse af ferie, kan sygedagpengeudbetalingen genoptages fra dagen efter endt ferie, hvis borger fortsat er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom efter ferieafholdelsen. Der indtræder ikke en ny arbejdsgiverperiode efter endt ferie. Der er ikke ret til udbetaling af sygedagpenge under ferie, fordi det ikke er sygdom, der afholder borger fra arbejdsmarkedet i perioden, men derimod ferien.

 

En arbejdsgiver, der udbetaler løn under en medarbejders sygefravær og får udbetalt refusion, har status som part i sagen om refusion af sygedagpenge. Kommunen skal derfor partshøre arbejdsgiver om forhold, der får retlig betydning for arbejdsgiver og dennes ret til refusion.

 

I den konkrete sag skete raskmeldingen til kommunen alene med henblik på ferie. Arbejdsgiver var derfor berettiget til refusion af sygedagpenge fra dagen efter endt ferie.


Kommunen burde desuden have partshørt arbejdsgiver i oplysningen om borgers raskmelding.
 

Udgivelse: Radiografen 02, marts 2018, årgang 46