Fag & Forskning

Fag & Forskning dækker bredt, hvad vi i Radiograf Rådet gør og vil med radiografien

Faget er en hjørnesten i Radiograf Rådets virke. Vi definerer her faget bredt, nationalt såvel som internationalt. Vores arbejde med faget består både i det politiske arbejde, men også helt konkret i, hvad vi gør, og hvordan vi kan hjælpe den enkelte radiograf i sin faglige udvikling. 

Radiograf Rådets fonde

Radiograf Rådet har 4 fonde

 

  • Studiefonden
  • Uddannelsesfonden (tidligere nålefonden)
  • Publiceringsfonden
  • Forskningsfonden

Fag & Politik

Som fagforening må vi nødvendigvis også forholde os politisk til fagets udvikling. Vores udgangspunkt vil altid være medarbejderens tarv og patientsikkerheden. Vores holdninger til faglige spørgsmål besluttes af kongressen, og mellem kongresserne af hovedbestyrelsen. 

Grupper & Netværk

For at kunne agere både politisk og uddannelsesmæssigt indenfor fagspecifikke emner, så har Radiograf Rådet nedsat en rækker gruper til at varetage opgaven. Der kan også findes informationer om de mere uformelle netværk, der er skabt for at højne fagligheden. Nogle af grupperne har tidligere gået under navnet "ERFA-grupper". 

Internationalt arbejde

Radiograf Rådets internationale arbejde foregår på både nordisk-, europæisk- og verdensplan. Radiograf Rådet deltager aktivt i de internationale begivenheder ud fra mantraet "Spørg ikke hvad det internationale arbejde kan gøre for os - spørg hvad vi kan gøre for det internationale arbejde".

Dansk forskning i radiografi

Et stigende antal danske radiografer bidrager til forskning. Læs mere om udviklingen, og find den seneste publikationsliste.