Fag & Politik

Radiograf Rådet er også en faglig forening, der arbejder for at fremme fagets interesser

Radiograf Rådet arbejder politisk for at fremme og udvikle radiografien. Både som en fagpolitisk-interessorganisation og som et samlingspunkt for faget, dets udvikling og videndsdeling blandt foreningens medlemmer.

Faglig forsvarlighed

Som fagforening for radiograferne ønsker Radiograf Rådet at fremhæve, hvad det indebærer at arbejde fagligt forsvarligt. 


Vil du læse mere om, hvad der ligger i faglig forsvarlighed?

CPD

På Radiograf Rådets kongres i 2017 blev det besluttet at arbejde videre med en CPD-model der kan sikre radiografernes mulighed (og pligt) til at efter/videreuddanne sig i takt med radiografien og dens udvikling.

 

Vil du læse mere om CPD?

MR-sikkerhed

Det er en normal opfattelse at MR-teknikken er ufarlig, og set fra patientens side så er der heller ikke påvist skadelige virkninger ved det at blive undersøgt da det er kendte fysiske faktorer der indvirker på cellerne og som ikke anses for skadelige.

 

Vil du læse mere om MR-sikkerhed?

Strålebeskyttelse

Brugen af røntgenstråler er en yderst vigtig del af de fleste radiografers daglige virke og derfor er strålebeskyttelse en hjørnesten i vores profession og dermed også en kerne opgave for Radiograf Rådet.

 

VIl du læse mere om strålebeskyttelse?

Etik

Som radiografer står vi ustandseligt overfor moralske valg i professionelle sammenhænge. Vi træffer valg, nogle gange uden at dvæle ved valget, andre gange med en knivskarp erindring om tidligere valg og følgerne deraf. Valgene fylder i det professionelle arbejdsliv i samspillet mellem radiograf, patient og den teknologi vi betjener os af. Valgene sigter mod at finde rette løsninger og minimere uretfærdighed.

 

Vi har udarbejdet en folder om Etik og Radiografen og du kan læse mere her.