CPD

På Radiograf Rådets kongres i 2017 blev det besluttet at arbejde videre med en CPD-model der kan sikre radiografernes mulighed (og pligt) til at efter/videreuddanne sig i takt med radiografien og dens udvikling.

Læger og flere andre sundhedsuddannelser har muligheden for at optjene CPD-point ved forskellige aktiviteter ligesom radiografer i flere lande har obligatorisk CPD som giver mulighed og pligt til at vedligeholde og udvikle egne kompetencer.

 

Det danske CPD-arbejde startede i 2013 med en lille gruppe af radiografer der samledes om et oplæg med Sandie Mathers fra Robert Gordon University i Aberdeen (UK) som fortalte om deres erfaringer med CPD.

 

Omtrent på samme tidspunkt udkom EFRS (European Federation of Radiographer Societies) med et statement:
“CPD is defined as the continuous learning process required to further development and improve one’s knowledge, skills and competences to work effective and safely.”

 

Med henblik på at løfte kompetencemulighederne for Danske radiografer, nedsatte Radiograf Rådets formand Charlotte Falkvard en dansk arbejdsgruppe med radiografer, repræsentanter for ledere og Sundhedsstyrelse. Gruppen afdækkede hvilke 5 kernekompetencer en radiograf skulle havde og udarbejdede en model der visualiserede denne og de niveauer kompetencerne kunne ligge på afhængig af radiografens funktion.

 

Ultimo 2016 udsendtes modellen til høring blandt medlemmerne og det blev det første skridt på vejen mod operationalisering af systematisk CPD i Danmark, og arbejdsgruppen arbejdede videre på indkomne inputs indtil det blev behandlet og godkendt på kongressen 2016.

 

I den mellemliggende periode blev modellen afprøvet på OUH og præsenteret blandt andet på Landskonferencen 2017.
På ECR 2018 blev der på NSRs (Nordic Society of Radiographers) årlige møde, besluttet at der arbejdes fælles om CPD, da en fælles Nordisk model kan understøtte en obligatorisk model i de enkelte lande.

 

Fælles nordisk model skal tilpasses de overordnede anbefalinger fra EFRS (se mere på www.efrs.eu)

 

Det nordiske samarbejde fortsætter og der arbejdes sideløbende nationalt med implementeringen.

 

Vil du vide mere om CPD så kontakt Claus Brix fagchef, claus@radiograf.dk