MR-sikkerhed

Det er en normal opfattelse at MR-teknikken er ufarlig, og set fra patientens side så er der heller ikke påvist skadelige virkninger ved det at blive undersøgt da det er kendte fysiske faktorer der indvirker på cellerne og som ikke anses for skadelige.

Metoden har siden 90'erne været i kraftig vækst og i dag er MR udbredt og fusioneres også med andre undersøgelsesteknikker for at optimere diagnostik og behandling.

 

MR-teknikken omfatter brug af kraftige magnetfelter, radiobølger og kontraststoffer.  Trods opfattelsen af at MR er ufarligt kan der ske mange forskellige uheld og ulykker – nogle med fatale konsekvenser, og Radiograf Rådet har fokus på at det kræver fokus og speciel viden og uddannelse omkring teknikken hvis ulykker skal undgås.

 

Efter medlemshenvendelser i 2016 omkring problematikken, tog Radiograf Rådet emnet MR-safety op og har siden med jævne mellemrum sat fokus på emnet.

 

I efteråret 2016 og 2018 blev der afholdt MR-safety konferencer i Århus og den 3. april 2019 kulminerede arbejdet i en konference afholdt på Christiansborg med deltagende nøglepersoner i dansk politik og på hospitaler.

 

Omdrejningspunkterne var her:

 

  • Certificering af MR-sikkerheden gennem 3 nøglepersoner på en afdeling eller på et sygehus.
  • MR safety officer (radiograf), -expert (fysiker) og -director (radiolog eller forskningsleder). 
  • Er database for både implantater og patienter med implantater, så der kan hentes hurtige informationer, når patienterne skal undersøges.
  • Uddannelse af udefrakommende personale i at begå sig i et MR rum og have standarder for dette.

 

Arbejdet med MR-sikkerhed fortsætter i samarbejde med Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans, Dansk Radiologisk Selskab. 

 

I arbejdet omkring MR-safety, indgår blandt andet Anne Dorte Blankholm, ph.d., radiograf på AUH, præsident for SMRT (The Society for MR Radiographers & Technologists).

 

Flere oplysninger: Claus Brix fagchef, claus@radiograf.dk