Forskningsfonden

 

 

Radiograf Rådet støtter også forskning på Ph.D.-niveau

Påtænker du at tage en Ph.D. eller foretage anden forskning på anerkendt akademisk niveau indenfor radiografi, så kan du søge støtte i Radiograf Rådets Forskningsfond.

 

Hvem kan søge

Radiografer der har været medlem af Radiograf Rådet uafbrudt i mindst 3 år inden ansøgningen, kan søge støtte i fonden.


Højeste beløb der kan gives i samlet støtte er kr. 30.000. Pengene bevilges af Hovedbestyrelsen.

 

Bedømmelsen

Bedømmelsesudvalget består af:
•    Radiograf Rådets formand 
•    En repræsentant udpeget af Hovedbestyrelsen
•    1 fagperson (Ph.D.)

 

Hvem kan støttes

Støtten kan gives til forskning på anerkendt akademisk niveau i radiograffaglige emner.

 

Der prioriteres hierarkisk, således at en Ph.d. vil blive prioriteret før master – eller kandidatuddannelse.

 

Der vil være rettet særligt fokus på forskning, der undersøger områder, som kan udvide radiografernes arbejdsområde.

 

Pligter for modtagere af støtte

Som betingelse for at modtage støtten vil vi gerne have to artikler til fagbladet Radiografen. 
Begge artikler skal være skrevet til Radiografen, være på et videnskabeligt niveau og være på dansk. 

 

Den først artikel skal være leveret inden for det første ½ år efter projektets påbegyndelse, og skal som udgangspunkt omhandle formålet med projektet, hvilken viden forskeren håber/regner med at opnå, hvad den nye viden evt. kan benyttes til i professionen (både på forskningsniveau og på gulvet).

 

Den anden artikel skal leveres senest ½ år efter forskerens Ph.D.-forsvar og skal videreformidle hvad forskeren undersøgte (kort) hvilke resultater, der blev opnået og hvordan – og selvfølgelig også en konkretisering af hvad den viden så kan benyttes til i professionen (både på forskningsniveau og på gulvet).

 

Formatet af artiklerne fastsættes i samråd med Radiografens redaktion på baggrund af et udkast.

 

Artiklerne er underlagt retningslinjerne for indlæg til Radiografen og skal passe ind i kategorien faglig videnskabelig artikel, med et omfang af 25.000 - 45.000 anslag inkl. mellemrum.

 

Endelig ønsker vi at du holder et oplæg om din forskning på et af Radiograf Rådets arrangementer, når din Ph.D. er afsluttet.

 

Ønsker du at søge Radiograf Rådets Forskningsfond, så ring eller skriv til formand Charlotte Graungaard Falkvard - charlotte@radiograf.dk, 2213 8620.