Studiefonden

Hvem, hvad og hvordan søges der til Studiefonden

Her kan du finde kriterier og formularer til ansøgning til Studiefonden.

 

Retningslinjer for støtte gennem Radiograf Rådets Studiefond.

Udgifter, der kan søges støtte til (prioriteret):

 

 1. Udgifter til praktikstedet i forbindelse med opholdet.
 2. Kursusudgifter på stedet i forbindelse med opholdet.
 3. Transport til og fra studiebyen.
 4. Offentlig transport i studiebyen.
 5. Andre udgifter efter konkret vurdering

 

Ad 1.

Udgifter til praktikstedet, såfremt klinikken pålægger den studerende de merudgifter klinikken måtte have i forbindelse med praktikopholdet.

 

Ad 2.     

Er der i forbindelse med opholdet udbudt kurser, som den studerende ønsker at følge, og er disse kurser relevante for den studerendes færdigheder som radiograf, vil dækning af udgifter hertil være i betragtning.

 

Ad 3.     

Studiefonden vil kunne dække transportudgifter eller dele af transportudgifter til den by, som den studerende ønsker at have praktikophold i.

 

Ad 4.     

Studiefonden vil kunne dække udgifter til brug af offentlig transport.


For ophold i udlandet er legater udbetalt af studiefonden skattefri.

Studiefonden uddeler 5.000 kr. pr kvartal.

 

Studiefonden skal have ansøgningen om støtte i hænde senest et den dag studieopholdet begynder, gældende fremadrettet til ansøgningsfristen den 1.1., 1.4., 1.7. eller den 1.10. Studiefonden kan udbetale legater i hele ansøgningsperioden ligesom der kan ansøges om støtte i hele ansøgningsperioden, såfremt der efter ansøgningsfristen stadig er midler til rådighed.

 

Som dokumentation for udlandsopholdet skal afleveres en kort beskrivelse af opholdet, gerne med billeder, som vil blive offentliggjort i RADIOGRAFEN. Såfremt der mod forventning ikke foretages et studieophold, og pengene er tildelt, kan Radiograf Rådet forlange tilbagebetaling af hele eller dele af beløbet. Såfremt den studerende ikke fremlægger dokumentation kan Radiograf Rådet forlange tilbagebetaling af hele eller dele af beløbet.

 

Hvordan gør jeg?

Ansøgere til Studiefonden skal minimum have været medlem af Radiograf Rådet i ½ år på ansøgningstidspunktet.

 

Du sender en skriftlig ansøgning til Radiograf Rådets kontor. Det kan gøres enten via e-mail: kontakt@radiograf.dk. 

 

Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af opholdets karakter, et overslag over forventede merudgifter i forbindelse med klinikophold, rejse, kursusafgifter, transport i opholdsbyen samt andre relevante udgifter.

 

Fondens bestyrelse bestemmer hvorvidt en ansøgning overholder de beskrevne retningslinier, samt beløbets størrelse.

 

Ansøgning til Radiograf Rådets Studiefond

Du søger ved at sende en mail til kontakt@radiograf.dk.
Mailen skal indeholde:
 

 • Navn *
 • Fødselsdato *
 • Email *
 • Telefonnummer *
 • Ophold, der søges til *
 • Udgifter, der søges til * - du kan max søge 2.500 kr.
 • Beløb, der ansøges *
 • Motiveret ansøgning *
 • Udgifter under opholdet
 •  Indmeldelsesdato * - Jeg bekræfter, at jeg har været medlem i min ½ år, som er betingelsen for at få støtte fra studiefonden
 • Tilsagn om levering af skriftlig evaluering: * - Jeg er indforstået med, at jeg forpligter mig på at fremsende en skriftlig evaluering af den tilskudsgivne aktivitet eller ophold. Jeg bekræfter samtidig, at jeg har, eller eventuelt har indhentet, tilladelse fra alle relevante parter til at give denne accept.

 

Retningslinjer for skriftligt materiale til opfyldelse af studiefondstilskud

Får du tilskud fra studiefonden, skal du senest fire uger efter den tilskudsgivne aktivitet fremsende en skriftlig evaluering til redaktion@radiograf.dk. Evalueringen skal fylde minimum én normalside – det vil sige minimum 2400 anslag inklusive mellemrum, men eksklusive billeder, modeller og lignende grafisk materiale. 
Den skriftlige evaluering skal som minimum indeholde: 

 

 • Fulde navn, alder, bolpælsregion, uddannelsessted, studieretning, mailadresse og telefonnummer på alle ansøgere. Er I flere, der har søgt og modtaget fondsmidler sammen, skal I altså kun fremsende én fælles evaluering.
 • Angivelse af, hvad du har fået studiefondsmidler til, herunder præcis angivelse af dato og sted for aktiviteten.
 • Beretning om oplevelsen. Hvad vil du fremhæve som de væsentligste elementer af oplevelsen og hvorfor?
 • Refleksion over oplevelsens relevans for din uddannelse og forståelse af faget. Hvad tager du med dig videre? Hvilke nye perspektiver har du fået? Er der noget, der har overrasket dig eller gjort særligt indtryk? Hvordan har oplevelsen haft betydning for din forståelse af radiografi?
 • Vedhæftet evalueringen skal være minimum to billeder i højest mulige opløsning, som viser din deltagelse/aktivitet, eller som understøtter/illustrerer aspekter omtalt i den skriftlige evaluering. Har du derudover yderligere visuelt materiale, herunder video, modeller eller lignende, må dette ligeledes gerne vedhæftes, men dette er frivilligt. 

 

Ved at fremsende materialet, giver du samtidig tilladelse til, at Radiograf Rådet må anvende tekst- og billedmateriale i forskellige kommunikationssammenhænge. Dette kan være i trykt materiale, i årsberetninger, på Radiograf.dk, på Radiograf Rådets facebookside, i Fagbladet Radiografen eller på andre platforme. Du indvilliger samtidig i, at Radiograf Rådet efterfølgende må kontakte dig, hvis der er behov for uddybning til denne kommunikative brug. Radiograf Rådet forpligter sig ikke på at offentliggøre det fremsendte materiale, men forbeholder sig blot retten til at gøre dette, hvis det vurderes relevant. 

 

Spørgsmål om den skriftlige evaluering kan rettes til redaktion@radiograf.dk