Studiefonden

Hvem, hvad og hvordan søges der til Studiefonden

Her kan du finde kriterier og formularer til ansøgning til Studiefonden.

 

Retningslinjer for støtte gennem Radiograf Rådets Studiefond.

Udgifter, der kan søges støtte til (prioriteret):

 1. Udgifter til praktikstedet i forbindelse med opholdet.
 2. Kursusudgifter på stedet i forbindelse med opholdet.
 3. Transport til og fra studiebyen.
 4. Offentlig transport i studiebyen.
 5. Andre udgifter efter konkret vurdering

 

Ad 1.

Udgifter til praktikstedet, såfremt klinikken pålægger den studerende de merudgifter klinikken måtte have i forbindelse med praktikopholdet.

 

Ad 2.     

Er der i forbindelse med opholdet udbudt kurser, som den studerende ønsker at følge, og er disse kurser relevante for den studerendes færdigheder som radiograf, vil dækning af udgifter hertil være i betragtning.

 

Ad 3.     

Studiefonden vil kunne dække transportudgifter eller dele af transportudgifter til den by, som den studerende ønsker at have praktikophold i.

 

Ad 4.     

Studiefonden vil kunne dække udgifter til brug af offentlig transport.


For ophold i udlandet er legater udbetalt af studiefonden skattefri.

Studiefonden uddeler 5.000 kr. pr kvartal.

 

Studiefonden skal have ansøgningen om støtte i hænde senest et den dag studieopholdet begynder, gældende fremadrettet til ansøgningsfristen den 1.1., 1.4., 1.7. eller den 1.10. Studiefonden kan udbetale legater i hele ansøgningsperioden ligesom der kan ansøges om støtte i hele ansøgningsperioden, såfremt der efter ansøgningsfristen stadig er midler til rådighed.

 

Som dokumentation for udlandsopholdet skal afleveres en kort beskrivelse af opholdet, gerne med billeder, som vil blive offentliggjort i RADIOGRAFEN. Såfremt der mod forventning ikke foretages et studieophold, og pengene er tildelt, kan Radiograf Rådet forlange tilbagebetaling af hele eller dele af beløbet. Såfremt den studerende ikke fremlægger dokumentation kan Radiograf Rådet forlange tilbagebetaling af hele eller dele af beløbet.

 

Hvordan gør jeg?

Ansøgere til Studiefonden skal minimum have været medlem af Radiograf Rådet i ½ år på ansøgningstidspunktet.

 

Du sender en skriftlig ansøgning til Radiograf Rådets kontor. Det kan gøres enten via e-mail: kontakt@radiograf.dk. 

 

Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af opholdets karakter, et overslag over forventede merudgifter i forbindelse med klinikophold, rejse, kursusafgifter, transport i opholdsbyen samt andre relevante udgifter.

 

Fondens bestyrelse bestemmer hvorvidt en ansøgning overholder de beskrevne retningslinier, samt beløbets størrelse.

 

 

 

 

Ansøgning til Radiograf Rådets Studiefond

Du søger ved at sende en mail til kontakt@radiograf.dk

Mailen skal indholde:

 • Navn *
 • Fødselsdato *
 • Email *
 • Telefonnummer *
 • Ophold, der søges til *
 • Udgifter, der søges til * - du kan max søge 2.500 kr.
 • Beløb, der ansøges *
 • Motiveret ansøgning *
 • Udgifter under opholdet
 •  Indmeldelsesdato * - Jeg bekræfter, at jeg har været medlem i min ½ år, som er betingelsen for at få støtte fra studiefonden
 •  Artikel i fagbladet Radiografen * - Jeg er indforstået med, at jeg forpligter mig til at skrive om mit studieophold til fagbladet Radiografen. Og jeg bekræfter, at jeg har, eller har indhentet, tilladelse fra alle relevante parter, til at give denne accept.