Grupper & Netværk

Radiograf Rådet facilitere en række faglige grupper og netværk

Fælles for netværkkene er, at de udspringer af faget og beskæftigere sig med forskellige facetter inden for en radiografs arbejdsfelt.

Radiografisk forskningsnetværk

Netværket består af medlemmer af Radiograf Rådet med Ph.d., Ph.d.-studerende eller godkendt til at påbegynde en Ph.d.

 

Vil du vide mere om forskningsnetværket?

RIS/PACS

En del radiografer er hel eller deltidsbeskæftiget med RIS/PACS og arbejder sammen med andre professioner med andre kompetencer.

 

Vil du vide mere om netværkket for RIS/PACS-ansvarlige?

Beskrivende Radiografer

I Danmark er der i dag ca. 100 radiografer der er efteruddannet som beskrivende radiografer.

 

Vil du vide mere om de beskrivende radiografer?

Kvalitets- og strålebeskyttelseskoordinatorer

Der stilles store krav til kvalitet og strålebeskyttelse i røntgendiagnostik.

 

Vil du vide mere om gruppen for kvalitets- og strålebeskyttelseskoordinatorer?