Kvalitets- og strålebeskyttelseskoordinatorer

Der stilles store krav til kvalitet og strålebeskyttelse i røntgendiagnostik.

Sundhedsstyrelsen sikrer at der er medicinsk fysisk ekspert, strålebeskyttelses ekspert, strålebeskyttelseskoordinator der varetager kvalitetssikringen på hospitalerne.  I samarbejde med 3 kvalitetskoordinatorer arrangerer Radiograf Rådet et tværprofessionelt årsmøde for Sundhedsstyrelsen og de 3 grupper.

 

Årsmødet vil som regel have et oplæg fra Sundhedsstyrelsen, der beretter om dens arbejde, implementering af lovgivningen samt indsamling af referencedoser. Der er mulighed for mødedeltagerne at indsende spørgsmål og debatpunkter forinden mødet som sundhedsstyrelsen tager op på mødet. 

 

Der vil på mødet være strukturerede erfaringsindslag fra forskellige professioner. Indslagene tilstræbes at komme fra et bredt udsnit af regionerne eller fra særlige udviklingsprojekter.

 

Der lægges vægt på at give tid til diskussioner og erfaringsudveksling under punkterne.