RIS/PACS

En del radiografer er hel eller deltidsbeskæftiget med RIS/PACS og arbejder sammen med andre professioner med andre kompetencer.

Gruppen blev etableret for at give mulighed for erfaringsudveksling tværprofessionelt samt erhverve uddannelse som ellers kun kan erhverves i udlandet. 

 

Gruppen består af 3 specialister fra RIS/PACS-området samt fagchefen fra Radiograf Rådet. Møderne foregår ad hoc og ofte virtuelt.

 

På møderne drøftes det aktuelle behov for temadage, erfaringsudveksling eller kurser og om de skal udbydes regionalt, nationalt eller på nordisk plan. 

 

For at optimere udbud og deltagerantal på arrangementer, har gruppen etableret samarbejde med blandt andet Norsk Radiografforbund samt private virksomheder. 

 

Vil du vide mere så kontakt fagchef Claus Brix claus@radiograf.dk