Uddannelsesfonden

Her kan du læse om Uddannelsesfonden, og om hvordan du søger.

Uddannelsesfonden hed tidligere Nålefonden.

 

Det indbetalte beløb for radiografnålen indgår i en fond, hvor renterne søges fordelt mellem medlemmer af Radiograf Rådet.

 

Beløbet fastsættes af hovedbestyrelsen.

 

Pengene kan søges til kurser, videreuddannelse osv.

 

Fondens midler forvaltes af en fondsbestyrelse.

 

Fondsbestyrelsen består af Radiograf Rådets formand samt 2 valgt på Radiograf Rådets kongres. De kongresvalgte bestyrelsesmedlemmer konstituerer sig som hhv. formand og næstformand.  Radiograf Rådets fagchef deltager i bestyrelsen som rådgivende sekretær.

 

Uddannelsesfondens formål
Formålet er at støtte og opmuntre radiografer til videre- og efteruddannelse. Uddannelsesfonden støtter allerede bevilget uddannelse, for at mindske radiografers egenbetaling i forbindelse med uddannelse. Uddannelsesfondens bevillinger er på den måde et supplement til at dække udgifter i forbindelse med radiografers uddannelse.

 

Formelle kriterier
For at søge Uddannelsesfonden skal du være medlem af Radiograf Rådet i minimum ½ år på ansøgningstidspunktet.

 

Overordnede kriterier
Når vi her i kommissoriet taler uddannelse, dækker det både kurser og formel uddannelse og kongresser. Er der tale om et påbegyndt Ph.d.-forløb henvises til Radiograf Rådets Forskningsfond. 

 

Den uddannelse, der kan søges støtte til, skal opfylde et eller flere af følgende kriterier:

 

 1. Uddannelsen skal være faglig relevant.
 2. Uddannelsen skal være på et niveau, som skal godkendes af Uddannelsesfondens bestyrelse.
 3. Fondsmodtageren indvilger i, at artikler lægges op på radiograf.dk med navns nævnelse, at Radiograf Rådet registrerer udbetalingen i en database samt at Radiograf Rådet har ophavsretten til den artikel fondsmodtageren indleverer.
 4. Indleveres der ikke en artikel indenfor et aftalt tidsrum, så vil det i sidste ende kunne betyde at fondsmodtageren skal returnere de bevilgede midler til Radiograf Rådet.
 5. Virtuelle kurser kan også søges, som hel eller delvis dækning af kursusafgifter.
 6. Det maksimale beløb, der kan bevilges til samme uddannelse er 2.500 kr.

Der prioriteres hierarkisk, således at uddannelses- og kursusafgift vil blive prioriteret før transport og litteratur.

 

Ansøgningstidspunktet
Uddannelsesfonden kan søges løbende, men senest 1 måned før afholdelse af uddannelsen, og ansøgningerne vil blive behandlet løbende. Støtte til uddannelse kan kun søges til fremtidig afholdelse. Der kan ikke bevilges støtte med tilbagevirkende kraft. 
Ved stor søgning kan Uddannelsesfondens bestyrelse beslutte at gruppere ansøgningerne kvartalsvist.

 

Artikelskrivningen
Den indleverede artikel i forbindelse med bevillingen skal aftales med og sendes til Radiografens redaktion. Såfremt fondsmodtageren har brug for individuel rådgivning og vejledning til at skrive en artikel, så vil redaktionen stå til rådighed. Alle artikler vil blive underlagt redigering og korrektur. Fondsmodtageren står for den endelige godkendelse.

 

31. marts 2022/på bestyrelsens vegne Claus Brix

 

Ansøgning til Radiograf Rådets Uddannelsesfond

Du søger ved at sende en mail til kontakt@radiograf.dk

Mailen skal indeholde:

 • Navn *
 • Fødselsdato *
 • Email *
 • Telefonnummer *
 • Udgifter, der søges til *
 • Beløb, der ansøges *
 • Motiveret ansøgning *
 • Udgifter under opholdet *
 • Accept af at artikel i fagbladet Radiografen*:

At du er indforstået med, at du forpligter dig til at skrive om din uddannelse til fagbladet Radiografen. Og du bekræfter, at du har, eller har indhentet, tilladelse fra alle relevante parter, til at give denne accept.