Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

MammografiUdskriv

Radiografiske kvalitetsstandarder for mammografiscreening

Personalet skal være opdateret indenfor mammografiscreeningsområdet:

 • følge med i og opsøge ny viden om screening (2)
 • optræde professionelt og informere alle om screeningsundersøglesen og tidspunkt for svaret (4)
 • kan informere om fordele og ulemper ved screening (4)
 • har kendskab til brystkræftorganisationer og brugergrupper
 • kan udføre kvalitetskontrol på apparaturet i enheden (4)

Målemetode:
Årlig brugertilfredshedsundersøgelse skal vise:
>97 % er tilfredse med hele forløbet og informationen (4)
100 % får information om svargivning på undersøgelsen

Personalet skal have feed back på deres kompetencer:

 • deltage i vurdering og og kollegial bedømmelse ved oplæring af nyt personale og studerende
 • deltage i audit af billeder inklusiv teknisk genindkaldelse (4)
 • deltage i gennemgang og opfølgning af alle utilsigtede hændelser, klager og anerkendelser (4)

Målemetode:
antal teknisk genindkaldte <1 % (1)
under 3 % af billederne tages om ved screeningsundersøgelsen (4)
fremmøde af inviterede >70 %, helst >75 % (1)
fremmøde af reinviterede kvinder >98 % (1)

Personalet skal certificeres og løbende evalueres:

 • billedkvalitet evalueres efter PGMU kriterier for mindst 20 undersøgelser, mindst 2 gange om året (6)
 • udpege træningsbehov og opfylde dem
 • dokumentere løbende uddannelse og kompetenceplan
 • delatge i projekt/audit aktivitet
 • regelmæssigt deltage i radiologisk undervisning

Målemetode:
ved PGMU evaluering opnå min. 75 % P og G og max. 3 % U
starte/deltage i diverse projekter, implementering af nyt apparatur
udfylde personlæig kompetenceplan 1 gang om året (MUS)

Personalet skal arbejde effektivt:

 • screeningen skal holdes indenfor 2 år , +/- 3 mdr. (3) (6)
 • ventetid ved undersøgelsen holdes lavest muligt (3)

Målemetode:
reinvitation sker indenfor 2 år +/- 3 mdr. for 98 %, helst 100 % (1)
>95 % bliver undersøgt indenfor den i invitationsbrevet aftalte tid (20 min.)

Referencer:

European Guidelines for Quality Assurance in Breast Cancer Screening and Diagnosis. Fourth Edition.:
(1) 1.9T32
(2) 3.9.4
(3) 3.10
(4)3.8

Kliniske retningslinjer for mammografiscreening i Danmark:
(5) s. 3
(6) s. 6

Sidst opdateret d. 10.04.14

Til top