Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Studie-, uddannelses- og forskningsfondeneUdskriv

På kongressen i 2011 blev det besluttet at den daværende nålefond skulle ændre navn til Radiograf Rådets uddannelsesfond. På samme kongres blev det også besluttet at Radiograf Rådet skulle have en forskningsfond.

Det grundlag, der blev vedtaget for de to, fremgår af Radiograf Rådets love §§ 28-29.

§ 28 Uddannelsesfonden

stk. 1 Det indbetalte beløb for radiografnålen indgår i en fond, hvor renterne søges fordelt mellem medlemmer af Radiograf Rådet og RíF, der er i besiddelse af et emblem. Beløbet fastsættes af hovedbestyrelsen. Pengene kan søges til kurser, videreuddannelse osv.

Stk. 2 Fondens midler forvaltes af en fondsbestyrelse. Fondsbestyrelsen består af Radiograf Rådets formand samt 2 valgt på Radiograf Rådets kongres.

§ 29 Forskningsfonden

stk. 1 Hovedbestyrelsen afsætter hvert år et beløb til forskningsfonden.
Pengene kan søges af radiografer, med mindst 3 års uafbrudt medlemskab inden ansøgningen, til forskning på anerkendt akademisk niveau i radiograffaglige emner.

stk. 2 Fondens midler tildeles af hovedbestyrelsen.
Hovedbestyrelsen nedsætter et bedømmelsesudvalg, der indstiller til hovedbestyrelsen hvilke ansøgninger, der bør støttes.Bedømmelsesudvalget består af 2 fra hovedbestyrelsen, hvoraf den ene er Radiograf Rådets formand og derudover af en fagperson.

Sidst opdateret d. 10.04.14

Til top

Studiefonden

stk. 1: Hovedbestyrelsen afsætter hvert år et beløb til studiefonden. Pengene kan søges af studerende til ekstraordinære udgifter i forbindelse med studiet.

stk. 2: Fondens midler forvaltes af en fondsbestyrelse på 3 medlemmer.  

Læs mere om studiefonden her