Ferielov: 5 ting du skal vide om den nye ferielov

Coronakrisen har ændret ferieplanerne for mange. Oveni står vi midt i overgangen mellem den gamle og den nye ferielov, som man også lige skal have styr på. Se her hvordan du sikrer dig, at du kan holde både sommer- og efterårsferie i år.

Af Fagbevægelsens Hovedorganisation

 

Er du i tvivl om, hvad den nye ferielov betyder for dig og din families ferieplaner? Er der dage nok til at holde både sommerferie og efterårsferie? Hvis du fx gerne vil holde fire ugers sommerferie i år, skal du være opmærksom på reglerne for det såkaldte miniferieår fra 1. maj til 1. september i år. Få her et overblik over, hvordan du sikrer dig bedst muligt.

 

Ferieplanerne er blevet ændret for mange i år. Planlagte rejser til udlandet er blevet aflyst, nye planer skal lægges. Måske bliver det Møn i stedet for Mallorca – Tønder i stedet for Toscana?

 

Under alle omstændigheder skal du være opmærksom på, at vi befinder os i overgangsperioden til den nye ferielov. Og den kan være svær at overskue. Kan du fx holde både fire ugers sommerferie og efterårsferie, som du plejer?

 

Du er ikke alene med spørgsmålene: Reglerne her i overgangen fra den gamle ordning til den nye ER ikke helt enkle.

 

Men der er hjælp at hente – få overblik over den nye ferielov her. Se bl.a. hvordan du sikrer dig, at du kan holde både sommer- og efterårsferie.

 

Den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020. Loven betyder noget for den måde, du optjener ferie på, og den gælder for alle lønmodtagere i Danmark.

 

Har du spørgsmål til den nye ferielov?

Mange spørgsmål om den nye ferielov vil du skulle have svar på hos din egen fagforening. Mange ferierettigheder er nemlig en del af din overenskomst.

 

Se også borger.dk med nærmere beskrivelse og eksempler. Vi har også svar på udvalgte spørgsmål, hvis du bladrer.

 

Sommer- og efterårsferie ny ferielov: Sådan gør du i overgangsåret

Netop nu er vi er på vej mod den sidste del af overgangen til ny ferielov – nemlig det såkaldt forkortede ferieår, som starter den 1. maj 2020 og slutter den 30. september 2020.

 

I det det ligeledes forkortede optjeningsår (1. jan. – 31. aug. 2019) optjener du 16,64 feriedage, som du kan bruge i dette ferieår.

 

Jeg vil gerne holde fire ugers sommerferie - hvad gør jeg?

Her har du for det første de 16,64 feriedage, du kan bruge. Det er jo ikke helt nok, hvis du vil holde en hel måned. Men de fleste overenskomstdækkede lønmodtagere har desuden fem særlige feriefridage. Hvis du supplerer med dem, kan du godt holde en hel måneds sommerferie i år.

 

Endelig kan du overføre eventuelt ubrugte feriedage fra det gamle ferieår. Ferieloven giver nemlig adgang til, at man kan aftale med sin arbejdsgiver at overføre den 5. ferieuge

 

Herudover kan der være mulighed for at bruge flekstid eller anden frihed på arbejdspladsen.

 

Hvorfor ny ferielov

For at sikre, at ferien kan afholdes i nær tilslutning til, at den optjenes. Således skal nye på arbejdsmarkedet ikke længere vente op til 16 mdr. på at holde optjent ferie. EU-kommissionen vurderede i 2014, at vores 80 år gamle ferielov strider mod EU’s arbejdstidsdirektiv.

 

Jeg vil også gerne holde en uges efterårsferie – hvad gør jeg?

Efterårsferien begynder i år lørdag den 10. oktober. På det tidspunkt har man kunnet spare lidt over tre dage op med den nye ferielov, nemlig i perioden 1. sep.- 9. oktober. Hvis du her i overgangsåret gerne vil holde en hel uges efterårsferie, bliver du nødt til enten at have noget fra tidligere, du kan bruge – eller du kan aftale med din arbejdsgiver, at du holder noget på forskud. For det er der også mulighed for i de nye regler.

 

5 ting du skal vide om den nye ferielov

 1. Med den nye model kan lønmodtagerne afholde betalt ferie inden for samme år, som den optjenes. Det kaldes samtidighedsferie. Ferien optjenes over 12 måneder – optjeningsåret går fra 1. september til 31. august.
   
 2. Den nye ferielov sikrer dig ret til 25 dages ferie om året, dvs. præcis det samme som nu. Det svarer til, at man optjener 2,08 feriedage om måneden – eller 0,07 feriedag pr. dags beskæftigelse.
   
 3. Mens ferien optjenes over 12 måneder, kan den afholdes over 16 måneder (1. september til 31. december året efter – dvs. optjeningsåret plus de følgende fire måneder). Lønmodtageren kan kræve, at Mindst fire uger placeres inden for optjeningsårets 12 måneder.
   
 4. Man har ret til tre ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september – også kaldet hovedferieperioden. Arbejdsgiver kan dog placere hovedferien uden for denne periode, hvis man selv samtykker.
   
 5. Du kan holde ferie på forskud, hvis du vil holde ferie på et tidspunkt, hvor du ikke har nået at optjene tilstrækkeligt med feriedage. Du har således mulighed for at aftale med din arbejdsgiver, at du ’låner’ feriedage til at afholde betalt ferie.

 

Spørgsmål og svar om den nye ferielov

Mange spørgsmål om den nye ferie vil du skulle have svar på hos din egen fagforening, da mange ferierettigheder er en del af din overenskomst – og dermed IKKE en del af ferieloven. Herunder bringer vi svar på særligt udvalgte spørgsmål af principiel karakter, som handler om ferieloven. Listen vil med andre ord ikke fungere som en fyldestgørende svarliste eller en hotline i forhold til ferieloven.

 

Kommer vi til at mangle feriedage i 2020 som følge af den nye ferielov?
Nej. Vi kommer ikke til at mangle nogen feriedage i overgangsåret: I 2020 holder vi restferien frem til 1. maj efter de hidtidige regler. Herefter holder vi 16,7 feriedage fra 1. maj til 30. september, optjent 1. januar – 30. august 2019.

 

Det vil sige, at vi får et forkortet optjeningsår og et forkortet ferieår. Fra 1. september overgår vi til samtidighedsferie, hvor vi både optjener og kan afholde de resterende feriedage.

 

Fremadrettet har vi et ferieår fra 1. september til 31. august, hvor ferien både optjenes og afholdes, dog således at afholdelsen kan udstrækkes yderligere 4 måneder frem til årsskiftet.

 

Hvad sker der med den 6. ferieuge, når et års ferieoptjening i 2019/20 skal indberettes til Fonden / indefryses?
Det er alene betalt ferie for op til 5 uger, der skal indberettes til Fonden med 12 ½ procent.

 

Ferieloven regulerer ikke den ferie, man kan have ret til ud over ferieloven, eksempelvis den 6. ferieuge eller et forhøjet ferietillæg, som er et resultat af mange kollektive overenskomster. Ekstra ferierettigheder skal altså som udgangspunkt udbetales til lønmodtageren med mindre andet aftales.

 

Hvis du er i tvivl om dine overenskomstaftalte ferierettigheder, skal du spørge din fagforening.

 

Hvor bliver de penge af, som jeg optjener, men ikke får udbetalt nu?
Din arbejdsgiver og FerieKonto indberetter og indbetaler de feriepenge, du har optjent til Lønmodtagernes fond for tilgodehavende feriemidler. Dog har arbejdsgiverne mulighed for at låne pengene af Fonden, således at der først sker indbetaling i takt med, at lønmodtagerne går på pension. Fonden forvalter pengene indtil den dag, du forlader arbejdsmarkedet.

 

Når vi overgår fra den nuværende til den nye ferielov, vil der være overlap af optjent ferie. Med den nuværende ferielov optjener vi først og afholder senere, imens vi med den nye lov kan afholde ferie, samtidig med at vi optjener den.

 

De fem ugers ekstra ferieoptjening, som sker ved overgangen, bliver altså sat til side og udbetalt til dig, når du forlader arbejdsmarkedet. Da virksomhederne betaler ca. 12,5 procent af lønsummen i feriepenge til lønmodtagerne, ville det for mange arbejdsgivere indebære en stor økonomisk belastning at skulle udbetale 2 x feriepenge på en gang.

 

Hvad sker der med mine penge, hvis jeg dør, før jeg forlader arbejdsmarkedet?
Så bliver pengene udbetalt til dine efterladte.

 

Hvad sker der, hvis arbejdsgiveren vælger at forrente pengene i sit firma, og det så går konkurs?
Det har ikke nogen betydning for dig, for dine penge er sikret i fonden. Det er fonden, der udbetaler pengene, og du skal ikke have fat i en arbejdsgiver for at få dem. Lønmodtagernes Garantifond garanterer for midlerne over for Fonden.

 

Hvad er fondsferiedage?
Hvis du i overgangsperioden kun har nået at optjene mindre end 8,3 feriedage til afholdelse i overgangsåret, har du muligheden for at supplere med såkaldte fondsferiedage.

 

Fondsferiedage er de feriedage, som optjenes fra 1. september til 31. december 2019, der som udgangspunkt skal indefryses. Men for at give dig, som er ny på arbejdsmarkedet – eller har haft en løs tilknytning – mulighed for at have flere feriedage at bruge her og nu, kan du vælge at få dem udbetalt.

 

De feriepenge du tjener fra 1. januar 2020 til 31. august 2020, bliver indefrosset på lige fod med andre lønmodtageres penge. Og fra 1. september 2020 kan du så afholde din ferie sideløbende med, at du optjener den.

 

Kan jeg stadig holde min efterårsferie?
Hvis du fx gerne vil på din årlige efterårsferie i september eller oktober 2020, hvor den nye ferielov netop er trådt i kraft, kan det stadig lade sig gøre. Du har nemlig mulighed for at holde ferien for feriedage, der er optjent og overført fra den tidligere ferieordning og naturligvis fra ferieoptjent fra den 1. september 2020 i den nye ordning.

 

Bliver varslingsreglerne ændret?
Varslingsreglerne vil være de samme som i dag: mindst tre måneder for hovedferien og mindst en måned for anden ferie. Og man har fortsat krav på at holde tre ugers sammenhængende ferie i perioden fra 1. maj – 30. september (hovedferien).

Udgivelse: Radiografen 04, maj 2020, årgang 48