Formanden har ordet: Bølgegang

Bølgerne gik højt da Hovedbestyrelsen (HB) skulle afrunde de seneste tre års arbejde henimod en ny struktur og HB-sammensætning, og derefter overlade den endelig beslutning til Kongressen.

Af Charlotte Graungaard Falkvard

 

På Kongressen, for tre år siden, blev det HB pålagt af de delegerede, at HB skulle undersøge nye muligheder for at strukturere Hovedbestyrelsens sammensætning.

 

Det var Kongressens ønske, at der også skulle være mulighed for indflydelse fra andre kanter end de eksisterende. Hvilket især kom til udtryk ved ønsker om, at der skulle være muligheder for, at innovation fra faglige grupper og menige medlemmer kunne finde vej ind på hovedbestyrelsesmøderne. Med andre ord, så blev det almindelige hierarkiske system udfordret.

 

Siden Kongressen i 2014 har Hovedbestyrelsen arbejdet med Radiograf Rådets struktur i almindelighed, og siden 2017 HB-sammensætningen i særdeleshed. I denne kongresperiode er det intensiveret, så der er arbejdet med emnet på næsten samtlige HB-møder og to regionsbestyrelsesseminarer i denne kongresperiode.

 

Der har været set på både en model med 9 medlemmer og en med 14 medlemmer, som begge udsprang af det første regionsbestyrelsesseminar. Der er selvfølgelig fordele og ulemper ved begge modeller og de har været vendt og diskuteret siden. En 12-model har også været oppe at vende.

 

Tilbage står så spørgsmålet om innovationen. Hvad mente Kongressen og regionsbestyrelsesseminaret egentlig, og hvor er den henne nu?

 

Innovation betyder ”...skabelse eller indførelse af noget der ændrer den etablerede metode eller opfattelse, fx af teknisk eller videnskabelig art.” Med andre ord nytænkning. En ændring af magtstrukturerne i HB. Adgang til de politiske beslutninger fra andre end de, der er valgt i de normale strukturer.

 

Men innovationen har været en meget svær håndterbar størrelse. Vi har ikke formået at definere den, trods talløse forsøg med drøftelser på HB og regionsbestyrelsesseminarer, temadage, innovationsspil og andre tiltag for at definere innovation i en HB-kontekst. Mulighederne i nogle forslag eksisterer allerede, som fx at invitere gæster ind til forskellige faglige drøftelser, men udnyttes ikke i det fulde potentiale, selvom det dog sker.

 

Det lykkedes altså ikke i denne kongresperiode at få defineret innovationen. Diskussionen kom til at stå på antal, og ikke på innovation eller nytænkning.
Der er i processen opnået enighed om én ting. Regionerne skal ligestilles med antallet af HB-medlemmer. Spørgsmålet er dermed kogt ned til, om det skal være en model med 1 HB-medlem fra hver region eller en med 2.

 

Sådan var det også på sidste møde før der skulle slås søm i indstillingen til Kongressen. Da HB stod overfor afrundingen af de sidste tre års arbejde frem mod en ny struktur, blev det en ophedet diskussion om antal HB-medlemmer fra hver region.

 

Under mødet stod det dog klart, at HB ikke ville nå til fuld enighed omkring, hvilken model HB ville anbefale Kongressen at stemme for. I sidste ende var der flertal for en 14-model og det blev derfor besluttet, at modellen fremsættes som forslag om en fremtidig sammensætning af HB.

 

Kongressen skal den 3. oktober beslutte sig for, om det fremstillede forslag om en HB med 14 medlemmer, valgt på traditionel vis, kan indfri de ønsker Kongressen i 2017 frembød, og om den opgave, som HB fik på sidste Kongres, er løst.

 

Vi ser frem til at samle vores øverste myndighed og ikke mindst til debatterne i godt selskab.

Udgivelse: Radiografen 07, september 2020, årgang 48