Formanden har ordet: Det kunne vi jo godt

Lørdag den 3. oktober 2020 skulle Radiograf Rådet afholde kongres. En begivenhed vi alle altid glæder os ret meget til. Der plejer at være liv, gode debatter og herligt samvær.

Af Charlotte Graungaard Falkvard

 

Men med baggrund i Corona-situationen havde Hovedbestyrelsen valgt at afholde en virtuel nødkongres i stedet. Da Hovedbestyrelsen valgte den løsning, hang det i høj grad sammen med at vi som sundhedsprofessionelle, til trods for overholdelse af alle retningslinjer, ikke ville risikere at smitte hinanden, og eventuelt forårsage yderligere smitte hjemme i afdelingerne.

 

På nødkongressen skulle vi nøjes med at behandle de mest nødvendige emner, så driften kunne fortsætte, indtil det bliver bedre tider. De punkter var aflæggelse af Hovedbestyrelsens mundtlige og skriftlige beretning, godkendelse af regnskaber og kontingentsatser samt diverse valg.

 

Og da klokken nærmede sig 9:30, hvor de første delegerede kunne lukkes ind i det virtuelle møderum, var vi meget spændte og nok også en lille smule nervøse for, hvordan det kom til at gå. Især stillede det store krav til vores IT håndtering og de delegerede. Der var også forestillinger om og frygt for, at det nok blev noget af en flad oplevelse.

 

Og lad det da være sagt med det samme. Oplevelsen kunne på ingen måde sammenlignes med en fysisk kongres. Men det lod sig gøre.

 

De delegerede gjorde sig umage med at være livlige til trods for de skærme, der var imellem os, og samtidig var der disciplin, så tingene forløb glat. Faktisk var der mange der bad om ordet og havde kommentarer og spørgsmål til beretningen – flere end vi havde forestillet os.

 

Tak til alle delegerede fordi de bidrog til at få tingene til at lykkes.

 

Resten af kongressen afholdes den 13. marts 2021 – der venter flere vigtige debatter og lovændringsforslag. Og dem vil vi gerne gennemføre ved fysisk møde. Men, hvis nu Corona-situationen ikke tillader det, så klarer vi det virtuelt.

 

Jeg er taknemmelig for at vi lever i en tid, hvor det trods alt kunne lade sig gøre at gennemføre dele af kongressen. Men jeg foretrækker til hver en tid det fysiske møde.

Udgivelse: Radiografen 08, oktober 2020, årgang 48