Formanden har ordet: Mammografiscreenings-topmøde

Kort før sommerferien afholdt vi i Radiograf Rådet et mammografiscreenings-topmøde. Mødet var oprindelig tænkt som en anledning til at give mammografi et popularitetsboost, og ideen blev skabt på baggrund af henvendelser fra radiografer i specialet, der oplever at mangle kolleger, og også at området ikke regnes for noget særligt.

Af Charlotte Graungaard Falkvard

 

Det sidste er absolut ufortjent – mammografiscreening er et af de bedst beskrevne områder af det radiografiske speciale og underlagt massive kvalitetskrav.

 

Men vi blev overhalet indenom af et ønske om at uddanne social- og sundhedsassistenter til mammografiscreeningsassistenter. Ønsket blev formuleret i Region Sjælland og er efterfølgende bakket op af flere andre regioner.

 

På mødet holdt Regionsrådsformanden fra Region Sjælland, Heino Knudsen, et oplæg om udfordringerne og de deraf følgende tanker og ideer i Region Sjælland. Og her spiller radiografmanglen naturligvis en stor rolle og er også i min optik den underliggende årsag til ønsket om at uddanne mammografiscreeningsassistenter. Region Sjælland har derfor desuden lagt op til, at der skal være en radiografuddannelse i Næstved, hvilket også ser ud til at være blevet efterkommet.

 

På topmødet blev der i en række korte oplæg redegjort for, hvad der synes at fungere, både hvor der er radiografer nok, og hvor der arbejdes med de social- og sundhedsassistenter, der blev uddannet til betjeningspersonale for 10-13 år siden, og som i daglig tale omtales som screeningsassistenter. Alle steder synes der at være gode erfaringer, og screeningassistenterne roses for deres engagement og faglighed.

 

På mødet var der bred enighed om, at mammografiscreeningsområdet problemfrit kan placeres hos assistenterne med den uddannelse, som vi kender fra tidligere.

 

Udgangspunktet for debatten og indlæggene udspringer af den tidligere nævnte radiografmangel og den ledelsesmæssige udfordring, der derfor er i at leve op til kvinders rettigheder til at blive mammografiscreenet i Danmark. For fuldstændighedens skyld skal det nævnes, at debatten ikke omfattede argumenter for et enten/eller (radiografer eller social- og sundhedsassistenter), og jeg tillader mig her, at lægge en fortolkning ind og mene, at der må være tale om et både - og.

 

Og med den fortolkning er det for mig væsentligt at tage en drøftelse med FOA i forhold til, at vi så i Radiograf Rådet kan organisere assistenterne og omfavne situationen på en måde, der kan være fagligt fornuftig i forhold til løsningen af opgaven. Jeg har inviteret FOA til drøftelsen, men endnu er der ikke kommet respons.

 

Siden topmødet har Region Hovedstaden set sig nødsaget til at udskyde 120.000 screeninger angiveligt på grund af radiologmangel, og det letter selvfølgelig her og nu i forhold til den radiografmangel, der også er.

 

Uanset hvordan vi vender og drejer tingene, så bliver den helt store opgave fremadrettet at få sikret, at der bliver uddannet radiografer nok. Havde der været radiografer nok, ville ingen jo kigge andre steder hen for alternativt personale.

 

Læs mere om topmødet i bladet.

Udgivelse: Radiografen 05, august 2021, årgang 49