Formanden har ordet: Professionen der vil og skal frem i verden

Lederen, Radiografen nr. 04, juni 2021.

Af Charlotte Graungaard Falkvard

 

I skrivende stund må jeg konstatere, at deadline for ”Formanden har ordet” og urafstemningsresultat-offentliggørelsen passer ekstremt dårligt sammen. Det ville jo ellers være naturligt at knytte nogle kommentarer til resultatet uanset om det er et ja eller et nej, vi skal agere på.

 

Men på den anden side så sker der nu også andet end OK-relaterede ting i vores profession. Jeg oplever at vi i disse måneder er udfordret på flere parametre, men det tænker jeg ikke, at jeg vil trætte jer med lige nu.

 

Næ, jeg vil give mig i kast med at berette om noget positivt og det skal nu handle om forskning og de store fremskridt, der sker på dette område for vores profession.

 

En ung profession som vores (husk den store jubilæumsfest i maj næste år) har brug for at få udviklet forskningsdelen – det kommer nemlig ikke af sig selv og en profession er ikke født med forskning i den ene ende. Og jeg må også medgive at den udvikling, der er gået stærkt de senere år skyldes enkeltmands (m/k) præstationer. Det er radiografer, der har trodset mangt og meget og været frontløbere med alt hvad det indebærer af personlige omkostninger og meget andet. Det er radiografer, der hver især har villet det.

 

Som faglig organisation understøtter Radiograf Rådet radiografisk forskning og vi har også intensiveret indsatserne i de senere år. Lad mig nævne Forskningsfonden, der nu også suppleres af en publiceringsfond.

 

På et af de seneste Hovedbestyrelsesmøder blev det besluttet at forskning fremadrettet er et ansvarsområde på lige fod med uddannelse, arbejdsmiljø, Tillidsrepræsentantudvalget og internationalt.

 

Og det kan lade sig gøre fordi vores forskere har fået struktureret et forskningsnetværk, der udover netværksdelen, har til formål at skabe en naturlig platform for at netværke og gøre livet lettere for kommende forskere. Og det er netop et af hovedformålene at kunne vejlede kolleger i forskningsretningen og dermed også gøre denne karrierevej mere tydelig. Vores unge kolleger har brug for at kunne se hvilke karriereveje, der er i faget.

 

Efterhånden har vi mange radiografer med en Ph.D. og det begejstrer os alle kan jeg se, når vi fejrer en ny på Facebook.

 

Men vidste I, at vi nu også har to lektorer, begge ansat i Sygehus Lillebælt?

 

Vores store drøm for professionen har længe været, at vi selv kan hovedvejlede radiografer, der bevæger sig ud på Ph.D.-vejen. Og det kan vi i princippet nu med vores to lektorer, der er senior- forskningsniveauet, ligesom der kan køres forskning på højeste plan indenfor radiografi med radiografer i spidsen.

 

På Odense Universitetshospital har vi to radiografer med Ph.D., der er optaget af at formidle forskningsprojekter til radiografer, der arbejder i klinikken. Det er noget du kan følge løbende i Radiografen og det har en vigtig funktion for os alle.

 

Vi skal nemlig alle forholde os til den forskning, der bedrives og i øvrigt bedrives mere og mere af os selv og det er netop vigtigt, at vi selv driver forskningen, så vi ikke skal tage til takke med hvad andre faggrupper synes er relevant for os.

 

Forskning er ikke en afdeling for sig, der svæver for sig selv over radiografien. Vi skal se forskningen som gaven, vi ikke vidste, vi ønskede os, for forskningen er forudsætningen for vores professions videre udvikling.

 

Så hvis I på din afdeling ikke har forskningen inde i hverdagen, så tag en snak med hinanden og ledelsen og kontakt eventuelt Forskningsnetværket, der kan give råd og vejledning til hvordan det lader sig gøre.

 

Vi er godt på vej, men kan komme meget længere.

Udgivelse: Radiografen 04, juni 2021, årgang 49