Formanden har ordet: Skjult kamera

I en ikke fjern fortid sad vi og skrupgrinede, når der var ”Skjult kamera” på TV. Der var tale om videosekvenser hvor folk dummede sig på egen foranledning, eller blev udsat for en planlagt uhyrlighed, der skabte underholdende reaktioner.

Af Charlotte Graungaard Falkvard

 

Sommerens skjulte kameraer på plejehjemmene repræsenterer det stik modsatte. Her er der absolut intet at grine ad – tværtimod trækker det tårer.

 

Jeg er med på, at årelange besparelser, nedskæringer i normeringer, personalemangel med meget mere, er grundlaget for dårligt arbejdsmiljø og dårlige arbejdsvilkår. Det er nok i bund og grund her forråelsen bliver skabt. Der er dog, dette til trods, absolut ingen grund til, og heller ingen undskyldning for, at være modbydelig mod mennesker, og da slet ikke sagesløse mennesker. Vi ser da også i udsendelsen, at balancen mellem det rigtige og det forkerte faktisk er hårfin. Der skal ikke så meget til at gøre det godt.

 

Når jeg tænker tilbage, så er der da situationer, jeg fortryder. Situationer hvor jeg ikke har været god nok. Det er jo ikke patientens skyld, at det er 5. gang, jeg bliver kaldt op på min natlige tilkaldevagt fra vagtværelse. Min tilgang til den berusede unge mand, der havde været oppe at slås, kan have forekommet meget lidt imødekommende.

 

Jeg tror ikke vi kan komme igennem et helt arbejdsliv uden at lave fejl – det være sig i det fagfaglige og i mødet med mennesker. Det retfærdiggør bare ikke at være så modbydelig, ufølsom og nedladende, som det sker i eksemplerne fra de plejehjem, hvor optagelserne har fundet sted. Det er simpelthen ikke godt nok, og måske skal de mennesker slet ikke arbejde med andre mennesker, uanset om det er syge, gamle eller børn.

 

Der kan være mange forklaringer, men ingen undskyldninger.

 

Jeg er ikke i en position, hvor jeg kan eller skal dømme andre professioner. Jeg kan og bør dog beskytte min egen, og minde os om vores faglige forsvarlighed. Faglig forsvarlig radiografi medvirker til, at patienter og borgere får kompetente ydelser indenfor alle radiografiens specialer.

 

Vores radiograffaglige kompetencer kommer til udtryk via den viden, de holdninger og de færdigheder, vi som radiografer tilegner os gennem uddannelse og erfaring, og som vi sætter i spil i respekt for den lovgivning, der er rammen for vores arbejde.

 

Vi anvender vores samlede kompetencer i en evig jagt på at udvikle og forfine vores faglighed, mens vi undervejs tager stilling til og ansvar for en til hver en tid faglig forsvarlig praksis på vores arbejdspladser. Det kræver kontinuerlig refleksion over egne bedrifter.

 

Ifølge sundhedslovens kapitel 5 har vi ret til at bruge dén tid, det tager at tilrettelægge og udforme individuel hensynsfuld information og kommunikation med hver enkelt patient eller borger.

 

Faglig forsvarlighed er naturligvis meget mere end det, og du kan læse mere i vores pjece om Faglig forsvarlighed på hjemmesiden.

 

Radiografer er virtuose på radiografien. Derfor er der overblik og overskud til at være menneske i relation til mennesker. Vi er autoriserede radiografer og det forpligter i alle kroge af vores profession.

Udgivelse: Radiografen 06, august 2020, årgang 48