Fremtidens radiografer

Igen i år ligger ansøgertallene til radiografuddannelsen på de forskellige uddannelsespladser stabilt i forhold til de seneste par år, ligesom grænsekvoten indikerer at uddannelserne har nogle gode ansøgere, der kan håndtere et højt fagligt niveau.

Af Claus Brix, fagchef

 

Mens underviserne holder ferie, er der måske lidt sommerfugle i maverne hos uddannelseslederne op til offentliggørelsen af antallet af ansøgere og grænsekvotienten. Det er jo den vigtigste ingrediens, der skal i gryden for at få kvalificerede radiografer ud 3½ år senere.

 

2019 var spændende, da vi så et fald i lærer- og pædagoguddannelserne, og vi dengang frygtede, at det smittede af på de andre mellemlange videregående uddannelser. Denne gang har Covid-19 medvirket til en uforudsigelig sommer, men ligesom i 2019 er 2020 ansøgerantallet stort set det samme som i det foregående år. Undtagelsen er dog KP (Københavns Professionshøjskole), som denne gang virkelig har fået vind i sejlene, og har øget ansøgerantallet betragteligt.

 

Uddannelsested (radiograf) Total ansøgere 2020 (2019) Prioritets ansøgere 2020 (2019)
KP, København 761 (706) 195 (168)
UCN, Ålborg 263 (247) 91 (91)
UCL, Odense 330 (332) 120 (120)

kilde: Forsknings- og Undervisningsministeriet

 

Radiograf Rådet kontaktede Anette Kjeldal Lausten Kjeldal, der er Institutchef på KP. Hun kunne ikke give nogen direkte årsag til den markante fremgang, men mener, at eksponeringen af radiografernes vigtige rolle under Covid-19 arbejdet måske kan være en del af forklaringen. En anden forklaring kan være at KP’s udviklingsprojekter i radiografien slår igennem, og bliver synligt gennem de studerende og dermed videre i deres omgangskreds.

 

Kaster vi et blik på grænsekvotienten denne gang, så ligger den for alle 3 uddannelsers vedkommende et godt stykke over 7 og for KP’s vedkommende over 8 for sommeroptaget. Det er også ret stabilt siden 2019, men med en jævn stigning gennem de seneste år op til. Det betyder, efter min mening, at ansøgerne i dag også vælger radiografprofessionen, da de her kan bruge deres kompetencer i de akademiske sider af uddannelsen, samtidig med de menneskelige relationer som vores profession kræver.

 

Så endnu en gang skal vi læne os kortvarigt tilbage, nyde synet af tallene i en ellers lille uddannelse og glæde os over at unge ser en fremtid i vores profession. En fremtid med endnu større muligheder end bare for et år siden.

 

Vi har desværre ikke fået en kandidatuddannelse specielt for radiografien endnu, men mange radiografer har i det seneste år påbegyndt eller færdiggjort en kandidatuddannelse, og vi har også fået et par Ph.d'ere. mere i perioden.

 

I klinikken ser vi udvikling i både diagnostikken og terapien – AI er for mange blevet et dagligt hjælpemiddel, og jeg ser radiografer videreuddanne sig til en eftertragtet vare, også udenfor de billeddiagnostisk områder.

 

Vi har dermed en profession der kan indfri ansøgernes forventninger, men det kræver, at vi som radiografer husker at tale det op, så vi også i fremtiden kan bevare kendskabet og interessen for at blive radiograf.

Udgivelse: Radiografen 06, august 2020, årgang 48