Hvad er en overenskomst

Overenskomsten er den aftale, der fastlægger de overordnede vilkår i din ansættelse. Det er en aftale mellem én eller flere fagforeninger og arbejdsgivere.

Hvis der ikke er overenskomst, skal arbejdsgiveren som minimum følge lovgivningen, hvor der f.eks. ikke står noget om størrelsen på din løn. Der er nemlig ingen lovbestemt minimumsløn i Danmark.

 

Radiograf Rådet har ”parkeret” forhandlingsretten til overenskomst hos DSR, da vi er så lille en faggruppe, at det vil blive meget dyrt pr. medlem at forhandle som selvstændig organisation.

 

Bedre forhold med overenskomst end uden

Du har bedre ansættelsesvilkår, når du er ansat på en overenskomst, end hvis din arbejdsgiver blot fulgte lovgivningen.

 

Fordelene ved at have en overenskomst gælder både din løn, løn under barsel, ferie og sygdom, og meget mere.

 

Ved overenskomstforhandlingerne kan alle forhold i princippet forhandles. Den endelige aftale kan dog aldrig blive dårligere end det, der er fastsat i loven.

 

Som eksempel herpå kan man se på ferieloven. Ferieloven (lov) giver ret til fem ugers ferie. Derimod giver ferieaftalen (overordnet-aftale), der gælder ansatte i kommuner og regioner, ret til seks ugers ferie.

 

Du kan se Overenskomsten mellem Sundhedskartellet og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) for basis-personale (ikke-ledende) her.