Hvad synes du er det væsentligste, vi skal arbejde med i den kommende kongresperiode?

 

 

Den mundtlige beretning

”Det er en underlig tid vi lever i. Bare afviklingen af denne kongres på den her måde siger det meste. Normalen er ændret – distance mellem mennesker er det normale, tæthed er blevet farligt og elektronisk mødeform er det vi gør i 2020.

 

Det er en tam fornemmelse at tale til forsamlingen på den her måde. Jeg kan lige så godt sige det som det er. Jeg havde i den grad glædet mig til denne kongres”

 

Efter åbningen af kongressen og godkendelse af diverse formaliteter fremlagde Formand, Charlotte Graungaard Falkvard, sin mundtlige beretning, hvor hun tydeligt gav udtryk for at savne den fysiske mødeform. Men anerkendte med taknemlighed, at det dog kunne lade sig gøre.

 

Herefter gjorde hun status over arbejdet med S-radiograferne, men inddrog både N- og R-radiograferne som vigtige fokusområder.

 

Også forskningen blev berørt, som afgørende for et professionen. ”For hvem har mere forstand på vores område end os selv. Ligeledes er det væsentligt, hvis vi skal bestå som en selvstændig profession i fremtiden”, sagde Charlotte og fortsatte med at slå fast, at som organisation er det bedste vi kan gøre at støtte op og stille os til rådighed i forhold til de behov der løbende viser sig. Også foreningens opgaver i den danske fagbevægelses blev berørt, men kerneopgaver værende forhandlingen af overenskomster.

 

”Vi så det udspille sig ved OK 18. Vi stod i høj grad sammen og viste en vis styrke overfor de offentlige arbejdsgivere. Også selvom der var knaster og uenigheder. Fagbevægelsen stod sammen mod en arbejdsgiver, der havde en ide om, at de kunne spille os ud mod folkestemningen. Det lykkedes langt fra, og vi fik et resultat. Nogle principielle krav om ret til en arbejdstidsaftale og frokostpause blev efter en hård kamp indfriet.” det væsentligste, vi skal kommende kongresperiode Men den virkelige sejr bestod ifølge Charlotte af, at fællesskabet bestod sin styrkeprøve – for det kom i den grad på prøve. ”Og jeg må bare sige, at den sejr – som kan være svær at formidle – var STOR!”

 

Også andre emner blev berørt, såsom ligeløn, politisk mod og ulighed i sundhedsvæsnet inden den mundtlige beretning blev rundet af med en refleksion omkring sexisme.

 

”En beretning i 2020 MÅ indeholde emner som Covid-19 og sexisme. Og det sidste emne, altså sexismen har jeg skullet arbejde mig ind på”, åbnede Charlotte. Og fortsatte med at redegøre at grænsen mellem sexisme og sex-chikane er hårfin og vi har nok noget lærdom til gode her.

 

Endelig blev beretningen rundet af med et hip til det professionelle selvværd. ”Vi radiografer har det med at være stolte af vores profession i stilhed. Vi er godt nok forholdsvis unge, men vi er dog konfirmeret, placeret og uundværlige brikker i det danske sundhedsvæsen – uden os ville intet fungere. Så lad os larme lidt med vores stolthed, for den er her. Kom nu!

 

Og med disse ord, vil jeg, som radiograf, overlade beretningen til Kongressens behandling.”

 

Hvad er det væsentligste?

Siden kongressen i 2011 er de delegeret blevet spurgt om, hvad de syntes har været den eller de vigtigste opgaver for Radiograf Rådet de næste 5 år.

 

Spørgsmålet er både debatskabende og retningsgivende for arbejdet imellem kongresperioderne, og selvom dette var en nødkongres, så blev de delegerede alligevel udfordret på, hvad de syntes er det væsentligste for Radiograf Rådet. Det gjorde de ved at skrive deres svar ind i en mentimeter-sky, der prioriterer og forstørrer gengangere og forstærkninger. De største og mest centrale ord er derfor dem, der var nævnt mest.

 

Ved kongressen I 2011 var det vigtigste Faglighed, Synlighed, Organisatorisk udvikling, Arbejdsløshed og Løn - og ansættelsesvilkår.

 

Kommentarer fra delegerede

Birgit Balle
Delegeret og medlem af Regionsbestyrelsen for Region Midt

 

Hvor mange kongresser har du tidligere været til?
2 Fysiske, 1 Virtuel

 

Hvad var din første tanke, da du hørte at kongressen skulle afvikles digitalt?
Åh Nej. Har under Corona nedlukningen i foråret været med til flere virtuelle møder, og jeg er ikke den store fan af denne form for mødeafvikling. Min næste tanke var, om der ville opstå tekniske problemer, og om det ville være muligt for alle delegerede at komme på.

 

Hvordan synes du at afviklingen af kongressen gik?
Opstarten på den virtuelle kongres var en smule hektisk. Det var lidt "tungt" at få alle deltagerne lukket ind i vores forum, så de af os der kom lidt sent på, manglede noget af den information som Troels gav, hvilket betød at andre måtte skrive til mig for at jeg kom rigtigt på.

 

Men da alle først var lukket ind i rummet, og vi fik prøvet funktionerne af, så fungerede de "fysiske" rammer.

 

Synes at (ordstyren)havde god opmærksomhed på de af deltagerne der ønskede at sige noget. Men det er bare en ufleksibel måde at afholde møder på. Bare det at man ikke kan se alle deltagerne, men kun nogle få i de små vinduer, var ikke optimalt.

 

Hvad savnede du mest ved kongressen i forhold til en ”normal” kongres?
Jeg savnede den naturlige interaktion mellem deltagerne, som ville være opstået under normale forhold. Savnede at kunne mærke/fornemme stemningen af de emner der blev behandlet. Personligt synes jeg også, at det var lidt svært at få en rigtig diskussion i gang, Ofte var det spørgsmål der blev stillet til Charlotte, som selvfølgelig svarede på dem alle. Men et emne jeg RIGTIG gerne ville have diskuteret noget mere, nemlig OK, og hvordan der frem ad rette skulle arbejdes med dette, det faldt ligesom lidt til jorden. Og jo, der kom da et par kommentarer, men en egentlig diskussion blev det jo ikke til. Det tror jeg desværre skyldtes, at vi ikke var samlet fysisk, og kunne se hinanden i øjnene, og helt klart også fornemme holdningen og stemningen fra de øvrige deltagere.

 

Jeg savnede helt klart dynamikken ved at være samlet.

 

Kathrine Marie Erenskjold
Delegeret og formand for RSD

 

Hvor mange kongresser har du tidligere været til?
Jeg har været til en kongres (2017)

 

Hvad var din første tanke, da du hørte at kongressen skulle afvikles digitalt?
Det var modigt i stedet for at udskyde det hele.

 

Hvordan synes du at afviklingen af kongressen gik?
Det gik supergodt. Der var tid til at debattere og folk var gode til at benytte det digitale system.

 

Hvad savnede du mest ved kongressen i forhold til en ”normal” kongres?
At kunne sige hej til alle radiograferne og have nogle flere debatter med en hurtigere responstid. De kommer forhåbentligt til den fysiske kongres.

Udgivelse: Radiografen 08, oktober 2020, årgang 48