Hvorfor konflikt – et indblik i medlemsundersøgelsen

Efter urafstemningen gennemførte Radiograf Rådet en undersøgelse blandt medlemmerne om resultatet. Radiografen har spurgt formand Charlotte Graungaard Falkvard om hvad den viser.

Af Troels Jeppesen
Interview med Formand for Radiograf Rådet, Charlotte Graungaard Falkvard

 

Hvorfor lave en undersøgelse af en urafstemning?

OK21 har været meget anderledes end tidligere overenskomstforhandlinger. Det gjorde sig også gældende for det resultat, der blev sat til afstemning. Og vi fornemmede allerede undervejs, at det delte vandene. Derfor havde vi efter urafstemningen behov for at få et indblik i hvilke årsager der var til at medlemmerne stemte som de gjorde og hvordan de forskellige elementer fylder. Og faktisk er både ja´erne og nej´erne interessante.

 

Er der mange der har svaret?

Ja, der er rigtig mange der har taget sig tiden til at svare. Faktisk har hele 1079 medlemmer givet os deres input om baggrunden for deres stillingtagen til overenskomstresultatet.

 

Hvad fortæller undersøgelsen om årsagen til resultatet?

også spiller en stor rolle for radiografer. Mange radiografer oplever simpelthen, at lønnen er for ringe i forhold til den klare værdi, vores medlemsgruppe hver eneste dag er med til at skabe i sundhedsvæsenet.

 

Men det der fremgår meget tydeligt og som har overskygget hele aftalen, er den store ærgrelse over, at det vi – radiografer – forventede var et overenskomstmæssigt parløb med sygeplejerskerne alligevel ikke var det hele vejen til målet.

 

Så den helt store årsag til nej ‘et skal især findes med begrundelse i, at radiograferne er dybt skuffede over den kile, det lykkedes arbejdsgiversiden at sætte ind mellem radiografer og sygeplejersker. Det betyder ikke at lønefterslæbet og rammen findes acceptable af radiograferne, men den store uretfærdighed har altså overskygget resten af resultatet.

 

Nej´et er interessant, men det er ja´et også og faktisk bliver det tydeligt at der ikke er stemt ja, fordi aftalen var god, men primært fordi ja-sigerne ikke har troen på at det nytter at stemme nej. Og det giver jo et helhedsbillede af, at uanset om man har stemt ja eller nej, så er ingen tilfredse med aftalen.

 

Hvordan kan du bruge resultatet af undersøgelsen i de videre forhandlinger?

Undersøgelsen er guld værd for det videre forløb. Det tydelige signal om utilfredsheden med forskellen mellem radiografer og sygeplejersker gør, at det står lysende klart at forskellen skal nivelleres, hvis vi skal gøre os forhåbninger om at radiograferne vil stemme ja på et senere tidspunkt.

 

Det jeg er mest spændt på, er hvor afgørende de øvrige elementer som rammen og lønefterslæbet bliver når og hvis vi får udlignet forskellen. For så står de elementer uden skygger og kan få radiografernes udelte opmærksomhed. Og så kigger vi på det samme som sygeplejerskerne. Indtil nu er det det særlige for radiografer, der har fyldt. Der er ingen tvivl om at det vi står overfor lige nu, er svært og krævende for alle, men radiograferne har givet os tydelige svar og det er godt og trygt. Det er ikke ensbetydende med at vi får løst det til radiografernes tilfredshed, men det er et godt skridt på vejen.

 

Hvis der bliver konflikt – spørgsmål og svar

I Konflikt-ABC‘en finder du en alfabetisk oversigt over emner og situationer, som relaterer sig til konflikt i forbindelse med OK21-forhandlingerne om nye overenskomster. Emner som arbejdsforhold, ferie, barsel og økonomi under en konflikt.

 

Brug emnerne til at læse, hvordan du er stillet som medlem af Radiograf Hvis der bliver konflikt – spørgsmål og svar ok21 Rådet under strejke og lockout, og hvordan en varslet konflikt foregår.

 

Konflikt ABC’en finder du på hjemmesiden under vores OK21-temasider.

 

Afsendelse af konfliktvarsel

Her kan du se situationen trin for trin efter Radiograf Rådet har udsendt konfliktvarsel. Bemærk, at dette kun er gældende, hvis ikke der bliver lavet en aftale med arbejdsgiver.

 

Drøftelse med arbejdsgiver

Parterne drøfter årsag til et evt. konfliktvarsel

 

Afsendelse af konfliktvarsel den 22. april

Radiograf Rådet afsendte konfliktvarsel den 22. april
 

Konflikten kan træde i kraft den 21. maj (ingen udskydelse)

Konflikten kan træde i kraft den 21. maj ved døgnets begyndelse, hvis Forligsinstitutionen vælger i kke at udskyde. Hvis forligsinstitutionen vurderer, at der måske kan opnås enighed ved yderligere forhandlinger, kan den udskyde forhandlingerne med 14 dage.

 

Konflikten kan træde i kraft den 9. juni (ved 1. udskydelse)

Konflikten kan træde i kraft den 9. juni ved døgnets begyndelse, hvis den er blevet udskudt 1 gang og Forligsinstitutionen vælger ikke at udskyde 2. gang.

 

Hvis forligsinstitutionen vurderer, at der måske kan opnås enighed ved yderligere forhandlinger, kan den udskyde forhandlingerne med yderligere 14 dage.

 

Konflikten kan træde i kraft den 23. juni (ved 2. udskydelse)

Konflikten kan træde i kraft den 23. juni hvis Forligsinstitutionen benytter begge sine to muligheder for 14 dages udskydelse. Herefter kan en konflikt ikke udskydes længere, selvom forhandlingerne fortsætter.

Radiograferne live på TV2-News

Radiograferne var på pletten, onsdag den 5. maj, da forhandlerne mødtes i Forligsinstitutionen for at forsøge at forhandle en ny aftale til radiografer og sygeplejersker. Fane, balloner og guldmønter var klar da vores forhandlere blet klappet ind.

 

Det samme var Radiograf Rådets formand, Charlotte Graungaard Falkvard, da TV2-News' Ole Krohn rapporterede live og hun udnyttede chancen og kom med på TV2-News kl. 8:46.

Udgivelse: Radiografen 03, maj 2021, årgang 49