Intensivt engelskkursus for radiografer

Udviklingen i vores profession går stærkt, og uanset hvor man er ansat, så kommer man i større eller mindre grad ud for at skulle skrive, læse og tale engelsk.

Af Claus Brix

 

Den unge generation af radiografer er gennem uddannelsen vant til sproget; men en del ”modne” radiografer er ikke vokset op med engelsk, udover hvad der blev givet i skolen. Og er man ansat i en udviklingsstilling med mange internationale relationer, så kommer man ikke udenom, at sprogbarrieren kan være en udfordring, hvis det optimale resultat skal opnås.

 

Radiograf Rådet samarbejder med EAEHP (European Academy of English for Health Professionals), som har hovedsæde på UID (Universitetet i Dubling). Sammen med L-Universitá ta´Malta udbyder de intensive engelskkurser målrettet Radiografer.

 

Motivationen

Da jeg varetager en del af den internationale kontaktflade for Radiograf Rådet, var jeg på jagt efter muligheder som kunne gøre kommunikationen bedre, ligesom jeg savnede træning i at holde oplæg på engelsk. Og her passede EAEHP’s tilbud godt ind.

 

Vinterkurset var placeret på Malta, nærmere bestemt på radiografuddannelsen der lå på universitetets område på Mater Dei Hospitalet.

 

Forud for kurset afholdt universitetet mundtlig og skriftlig prøve individuelt, så de kunne danne sig et indtryk af niveauet. Den mundtlige prøve blev afholdt telefonisk mens den skriftlige blev fremsendt på mail. Med mine 59 somre kunne jeg godt forestille mig, at jeg blev den ”gamle” i klassen. Men alderen på kursisterne varierede fra 22 til 63 år, og med deltagere fra Slovakiet, Spanien, Italien og selvfølgelig Danmark. Der var 13 deltagere på holdet, heraf 5 fysioterapeuter, da en del af undervisningen var tværprofessionelt, mens andet var opdelt. Hver profession fik målrettet undervisning og prøve.

 

Intensivt

Selve kurset var planlagt over 5 dage - fra mandag til fredag. De fleste dage var der planlagt undervisning fra mellem 8 og 9 og indtil kl. 17. Niveauet var varierende, men stigende hen imod sidst på ugen, hvor vi arbejdede med oplæg af videnskabelige artikler. Den første dag kunne jeg blive i tvivl om, hvorvidt niveauet var højt nok, men dag 2 kom der engelskundervisere på, og de terpede godt i grammatik, det skrevne sprog og hvorledes en abstract/artikel bygges op, og deltagerne var godt brugte efter undervisningsdagene.

 

Den sidste dag gik med gruppearbejde omkring præsentationerne, samt selvfølgelig prøven, der jo var oplægget suppleret med en skriftligt test.

 

Redskaber

Min vurdering af kurset er, at det største udbytte opnås hos den modne radiograf, der er på vej til at komme lidt udenfor sin komfortzone med engelske præsentationer på udenlandske kongresser. Man er ikke færdigudlært efter kurset, men man får nogle redskaber med hjem, der kan arbejdes videre med. Vi kan, som danskere, absolut være med når det kommer til det mundtlige, hvor min oplevelse var, at de sydlandske deltagere havde store problemer med artikulationen.

 

Prisen synes rimelig (800 Euro for 5 dages intensivt engelsk). Der tilbydes værelse på universitetet, men da det er lavsæson på Malta, findes der hotel i gåafstand til nogenlunde samme pris.
Der er tillige gode meget billige forbindelser med fly.
Se mere på https://www.eaehp.org/

Udgivelse: Radiografen 01, februar 2020, årgang 48